Nieuwe samenstelling PMG Pijlers, Eerste bijeenkomsten

11544 keer bekeken 0 reacties

Op 8 juni, tijdens de kennismakingsdag, is er enthousiast gereageerd op de oproep om zich aan te melden voor één van de pijlers binnen het PMG. Dit heeft geresulteerd in een evenredige verdeling en een goede vertegenwoordiging binnen alle 4 de pijlers.

Vanuit het secretariaat in Zeist is het initiatief genomen voor het plannen van een eerste bijeenkomst per pijler (eind september/eerste helft oktober). Tijdens de eerste bijeenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over de werkwijze per pijler, het trekkerschap en de thema's die men graag binnen het PMG aan de orde wil stellen (input voor werkagenda). De meeste bijeenkomsten zijn gepland en de uitnodigingen verzonden.

Daar aan voorafgaand zijn op 11 september de contactambtenaren in Zeist uitgenodigd. Naast het voorbereiden van de pijlerbijeenkomsten en de werkagenda, zal worden stilgestaan bij de thema's in het IBP en op welke manier deze relevant zijn voor (de werkagenda van) het PMG.

Wilt u meer weten over de pijlers en de afspraken die zijn gemaakt, neem dan contact op met het secretariaat: middelgrotegemeenten@zeist.nl, 030-6987809

Aanmelden voor de pijlers blijft altijd mogelijk, daar is geen deadline aan verbonden.

 

0  reacties

Cookie-instellingen