Strategische Agenda vastgesteld!

1592 keer bekeken 0 reacties

Een nieuwe naam en grote ambities. Dat gebeurde op 12 april 2019 met aanwezigen van 18 gemeenten, tijdens de halfjaarlijkse ledenbijeenkomst in gemeente Rijssen-Holten. Voorzitter Koos Janssen heeft de Strategische Agenda 2019-2022 vastgesteld en overhandigd aan VNG-directeur Jantine Kriens.

Een nieuwe naam en grote ambities. Dat is op 12 april 2019 vastgesteld door aanwezigen van 18 gemeenten tijdens de halfjaarlijkse ledenbijeenkomst in gemeente Rijssen-Holten. Voorzitter Koos Janssen heeft de Strategische Agenda 2019-2022 vastgesteld en overhandigd aan VNG-directeur Jantine Kriens.

Strategische Agenda
Vanuit de Pijler Bestuur is de Strategische Agenda M50 2019-2022 voorbereid. Een document dat de ambitie van onze leden verwoord, zoals dit is opgehaald tijdens de pijlgroepen en ledenbijeenkomsten in 2018. Enerzijds is het en visie voor de komende jaren, anderzijds beoogd dit een naams wijziging. Het PMG wordt namelijk M50!

De strategische agenda betekent een verbreding in ambities en M50 weerspiegeld dit. Natuurlijk draait M50  nog steeds om kennis delen en elkaar inspireren, maar het blijft niet enkel een platform. M50 draait ook om lef hebben, gezamenlijk experimenteren en onszelf profileren. We willen opkomen voor onze belangen als middelgrote gemeenten en hiervoor de samenwerking opzoeken met de VNG.

Inhoudelijk worden vanuit de strategische agenda doelen gesteld om samen op te trekken in onderwerpen, zoals Smart City, Veiligheid, Arbeidsmigranten, Duurzaamheid, Mobiliteit, Slim Samenweren en Passende Financiële Verhoudingen.

Ledenbijeenkomst
Tijdens de ledenbijeenkomst op 12 april in Rijssen-Holten wist burgemeester Arco Hofland dit goed te illustreren aan de hand van een lokaal gefabriceerde bout en moer:
“Een bout in de barrel. De verbinding tussen deze lokaal geproduceerde bout en moer is symbolisch voor de verbinding tussen de gemeenten vandaag. Want, hier vinden de echte, heuse innovaties plaats.”

Hoofdspreker die dag was professor Paul Frissen, die een vurig betoog heeft gegeven over de rol van de raad in de politiek. Niet professionaliseren, maar politiseren. Een brug van Machiavelli naar samenwerken. Voor regionale samenwerking zijn drie waarden van belang: effectiviteit (doelen), legitimiteit (aanvaarding) en representativiteit (herkenning). Het openbaar bestuur wil schaalvariëteit die past bij de samenleving. Maar in de samenleving is variëteit onmetelijk en afhankelijk van de opvattingen over macht en belangen. Enerzijds is openbaar bestuur een kwestie van politiseren, anderzijds is er de kunst om goede initiatieven weer bij particulieren neer te leggen.

Vaststellen van de strategische agenda
Na dit vurige betoog van Paul Frissen was het woord aan voorzitter Koos Janssen, om de strategische agenda met elkaar vast te stellen:

“De strategische agenda geeft een beeld van waar we voor staan en waar we voor gaan, in verbinding met elkaar en met landelijke actielijnen. We hebben een grote diversiteit onder onze leden. In de strategische agenda staan ook voorbeelden genoemd van waar we excelleren. Kom met die voorbeelden tevoorschijn zodat we voor elkaar van betekenis kunnen zijn.”

“En we stellen een naamsverandering voor: De M staat voor het midden. De bout: verbinding tussen groot en klein, een verbindingsstuk wat er toe doet. M50: beetje brutaal en een hartelijke uitnodiging naar degene die nog niet lid zijn”

Reflectie Jantine Kriens
Tot slot, na het vaststellen overhandigt voorzitter Koos Janssen de Strategische Agenda M50 2019-2022 aan VNG-directeur Jantine Kriens voor een bondige reflectie:

“De kracht van middelgroot staat goed in het stuk: middelgroot heeft de schaal van de menselijke maat en innovatie. Samenwerking van belang. We praten niet meer in de uitvoering van wetten maar in opgaven. Het is daarbij de uitdaging om aan te sluiten bij de werkelijkheid van vandaag: ik ben blij met de M50 als partner hierin.”

"M50, doe mee, ook in het grote geheel. En deel wat u specifiek maakt!"

Cookie-instellingen