GEANNULEERD Wie langer zelfstandig wil blijven wonen, moet voortaan nog beter worden geholpen!

4432 keer bekeken 0 reacties

DE BIJEENKOMST OP 19 JUNI IS GEANNULEERD, VANWEGE TE WEINIG AANMELDINGEN. Thema van de bijeenkomst was: Langer Thuis!!

De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Zeist, Het Rond nr. 1.
Tijd: van 10.30 tot 12.30 uur (inclusief lunch) 

Volledige uitnodiging en programma:

Tijdens de vorige bijeenkomst inventariseerden we samen de onderwerpen die we in de pijler willen bespreken. Als vervolg hierop staat de bijeenkomst van de 19e geheel in het teken van het vraagstuk Langer Thuis.

  1. Opening

  2. Verslag vorige bijeenkomst

  3. Introductie op het thema Langer Thuis

Clemens Piena van de gemeente Oosterhout neemt ons mee te nemen de inhoud van het onlangs afgesloten convenant Langer Thuis.  
Wie langer zelfstandig wil blijven wonen, moet voortaan nog beter worden geholpen. ‘De burger heeft een hulpvraag en moet niet van loket naar loket worden gestuurd.’

https://www.bndestem.nl/oosterhout/langer-zelfstandig-wonen-in-oosterhout-burger-niet-van-loket-naar-loket-sturen~a0dd49b6/

4. Presentatie programma Platform 31 Langer Thuis

Zelfstandig wonen voor mensen met beperkingen is niet nieuw. Door de vergrijzing en de druk op de intramurale voorzieningen wonen steeds vaker zwaardere zorgdoelgroepen zelfstandig. Afgelopen jaren stond de ‘Verwarde persoon’ centraal, door de verdubbeling van het aantal 80-plussers zullen dat meer en meer dementerende inwoners zijn.  Langer thuis vereist een nieuwe blik op de wijk of op het dorp. Wat is daar nodig om groeiende groep bewoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zo goed mogelijk te ondersteunen? Bij het antwoord op deze vraag is de gemeente vaak de spil. Samen met maatschappelijke organisaties als corporaties, zorg-/welzijnsaanbieders of sociaal ondernemers onderzoeken zij de opgave in hun gebied. Daarbij  krijgen zij vaak ondersteuning van burgers zelf, die sociale steun en onderling contact organiseren, informatie geven over professioneel aanbod. In sommige gevallen organiseren burgerinitiatieven de zorg- en dienstverlening zelf. Platform31 ondersteunt gemeenten en hun samenwerkingspartners in de zoektocht naar wat is nodig in de wijk of in het dorp? Welke nieuwe woonvarianten zijn nodig voor senioren of voor andere groepen? Wat kan een gemeente doen om langer thuis te ondersteunen? Hoe floreren burgerinitiatieven?

Presentatie van de lessons learned in het Programma Langer Thuis en gesprek.

5. Bespreking lokale voorbeelden Langer Thuis

Naar aanleiding van de presentatie voeren we het gesprek over wat wij goede voorbeelden vinden binnen onze gemeenten en waar we ruimte zien voor verbetering.

6. Werkplaatssessies werkgericht werken

Platform31 start in september een tweede ronde werkplaatssessies wijkgericht werken. Samen met het Landelijk Platform Buurtgericht werken (LPB), het A&O fonds Gemeenten en M50 gaan we aan de slag met de vraag: Hoe geef je als gemeente succesvol en effectief vorm aan wijkgericht werken? Tijdens de eerste ronde bleek dat de opzet van de werkplaatsen goed aansloot bij middelgrote gemeenten. Aanmelden kan tot 30 juni. Meer informatie of belangstelling? Zie de website van Platform31.

7. Afspraken voor het vervolg

Wat voor acties willen we op basis van het besprokene binnen de pijler samen oppakken?

 

0  reacties

Cookie-instellingen