Vacature: Taskforce Samen Organiseren

2332 keer bekeken 0 reacties

Oproep van de VGS aan gemeentesecretarissen van middelgrote gemeenten: Taskforce Samen Organiseren zoekt versterking!

Link naar de vacature op de website van de Vereniging van Gemeentesecretarissen

Als gemeenten werken we samen in de uitvoering. Met als leidend principe: als collectief van gemeenten inspelen op nieuwe wetgeving, nieuwe technologie en ontwikkelingen die alle gemeenten aangaan. Want ook al zijn alle 355 gemeenten uniek, hun taken en opgaven zijn vergelijkbaar. Samenwerken in de uitvoering betekent voor gemeenten geld en tijd overhouden voor datgene wat er lokaal ècht toe doet. De Taskforce Samen Organiseren is speciaal ingesteld om de uitvoeringspraktijk toe te voegen aan de bestuurlijke ambities van collectieve aanpak en samenwerking tussen gemeenten in brede zin. 

De beweging samen organiseren, en dus ook de Taskforce, is gebaseerd op een simpele gedachte. Voor een heleboel taken die in 355 gemeenten worden uitgevoerd heeft elke gemeente een eigen manier van werken. Voor een groot deel gaat dit over uitvoerende taken, waarvan je je kan afvragen waarom die op allerlei verschillende manieren georganiseerd worden. Dat kost immers onnodig veel tijd en geld. Door de hoeveelheid aan prioriteiten en het werk dat verzet moet worden, is de Taskforce op zoek naar versterking. De Taskforce zoekt actieve en enthousiaste secretarissen die er graag aan willen bijdragen dat we met elkaar de zaken slimmer gaan organiseren.

 

Actualiteit Taskforce
De gewenste kernbezetting van de Taskforce is een mix van ten minste 6 gemeentesecretarissen van kleine, middelgrote en grote gemeenten en enkele inhoudelijke experts die een managementrol vervullen in de domeinen dienstverlening en I&A.

 De actuele samenstelling van de Taskforce vraagt om een toevoeging van zeker 2 leden op het niveau gemeentesecretaris. Er is behoefte aan versterking van de stem van kleine en middelgrote gemeenten. Daarom wordt nu specifiek gezocht naar een secretaris van een kleine en een middelgrote gemeente. Daarbij wordt specifiek gezocht naar secretarissen van gemeenten ‘buiten’ de Randstad.

 

Profiel van de Taskforce
De Taskforce samen organiseren bestaat uit een, in gemeenteland, gezaghebbende groep personen die gezamenlijke uitvoering willen aanjagen, uitdragen en verder brengen. Zij vervullen specifiek een ambassadeurs en adviesrol.

Zij zijn sterk in de relatie en verbinden en laten dat zien door actief te zijn in of contact te onderhouden met (landelijke) verbanden en netwerken. Zij kennen de gemeentelijke wereld goed en worden gekend in de sector om hun vermogen verandering op gang te brengen. Zij willen concreet iets tot stand brengen dat werkt voor álle gemeentelijke organisaties in Nederland.

 

Samen organiseren in de keten  
Als we willen werken als één overheid, hebben we elkaar allemaal nodig. Niet alleen gemeenten, maar ook leveranciers van ICT- of andere diensten en andere overheden. Uitdaging blijft trouwens ook om niet alles tegelijk op te willen pakken, maar te focusen, en regelmatig grote en kleine successen kunnen vieren. Om dit te kunnen waarmaken kennen de leden van de Taskforce de dienstverleningsprocessen van gemeenten goed en hebben ervaring met de verwevenheid van deze dienstverleningsprocessen onderling en in hun relatie met vraagstukken rondom informatievoorziening en ICT.

 

Waar is de Taskforce naar op zoek?
Kandidaten beschikken vooral over de motivatie, ambitie en het enthousiasme om gezamenlijke uitvoering voor alle gemeenten verder te brengen. Zij geloven in de kracht en meerwaarde van collectieve producten en diensten voor 355 gemeenten, waardoor gemeenten juist in staat worden gesteld hun lokale en gemeente-specifieke uitdagingen aan te kunnen.

  1. Kandidaten beschikken over een goed netwerk in gemeenteland en zijn bereid dit ook actief te benutten tbv GGU en samen organiseren
  2. Kandidaten zijn bereid om op landelijke congressen/podia/bijeenkomsten samen organiseren en GGU te promoten en vertegenwoordigen
  3. Kandidaten geven binnen hun eigen gemeente actief vorm en inhoud aan GGU en samen organiseren of hebben in elk geval de ambitie dit te doen in de toekomst  

 In meer praktische zin:

  • Kandidaten zijn bereid door het land te reizen om werkbezoeken te brengen aan (oa) de verschillende kringen, en vragen uit het land van gemeenten verder te leiden en te agenderen.
  • Kandidaten kennen bij voorkeur ook de VNG-organisatie met hun gewoonten en gebruiken en kunnen daarmee overweg.
  • Kandidaten kunnen zich (gemiddeld) ca. 2-4 uur per week vrijmaken.

  

Achtergrond: Ontstaan Taskforce
In 2017 gaf de algemene ledenvergadering van de VNG groen licht: het gezamenlijk werken aan uitvoeringskracht werd de derde statutaire functie van de vereniging. Er werd ingestemd met de inrichting van het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Het College van Dienstverleningszaken werd ingesteld. Dit college adviseert het VNG-bestuur over standaarden in de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering en de besteding van de middelen uit het Fonds GGU.

De Taskforce is in 2017 naast het college opgericht. De taskforce is speciaal ingesteld om de uitvoeringspraktijk toe te voegen aan de bestuurlijke ambities van collectieve aanpak en samenwerking tussen gemeenten in brede zin. 

 

Meer informatie?
Leden van de Taskforce worden door de VNG benoemd op voordracht van de VGS. We verzoeken je om interesse zo spoedig mogelijk kenbaar te maken via vgs@gemeentesecretaris.nl. We hopen medio november de nieuwe leden van de taskforce bekend te kunnen maken.

Wil je meer weten, dan kun je ook één van de secretarissen in de taskforce benaderen!  De Taskforce vergadert in beginsel 1 x per 2 maanden (in Utrecht). De rest van de gevraagde tijd bestaat uit werkbezoeken in het land, en aanwezigheid bij inhoudelijke bijeenkomsten/congressen/netwerk-evenementen enzovoort.

0  reacties

Cookie-instellingen