Expertsessie Arbeidsmigranten in Waalwijk

4467 keer bekeken 0 reacties

AANMELDINGSTERMIJN VERSTREKEN, expertsessie op 17 januari 2020 Waalwijk. Arbeidsmigranten zijn hard nodig om in verschillende economische sectoren de motor draaiende te houden. Hoe gaan we om met uitdagingen, zoals wonen, bedrijfshuisvesting, arbeidsmarkt, participatie en integratie?

AANMELDINGSTERMIJN VERSTREKEN

17 januari 2020 – gemeentehuis Waalwijk

Arbeidsmigranten zijn hard nodig om in verschillende economische sectoren de motor draaiende te houden. De groei van het aantal arbeidsmigranten leidt tot verschillende maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wonen, bedrijfshuisvesting, arbeidsmarkt, participatie en integratie. Tijdens een expertsessie met bestuurders en professionals van gemeenten provincies en het Rijk, sleutelfiguren uit het netwerk van marktpartijen en experts verkennen we deze uitdagingen en bieden we inspiratie met aansprekende praktijkvoorbeelden.

Het programma voorziet in twee delen:

  1. Analyse. Samen met sleutelfiguren uit het partnernetwerk van marktpartijen en experts verkennen we de opgaven: wat komt er op gemeenten en provincies af en waar moeten ze mee aan de slag? (openbaar)
  2. Verkenning van handelingsperspectieven. Wat kunnen gemeenten, provincies en het Rijk concreet doen om de komst van arbeidsmigranten in goede banen te leiden? Welke lessen zijn er al geleerd? Hoe kan als één overheid worden opgetrokken? (besloten, alleen voor overheden)

Deel 1 – Analyse (openbaar)
09:00 Inloop
09:30 Welkom en opening – Hamit Karakus (directeur Platform31), dagvoorzitter
09:35 Achtergrond en aanleiding – Jan Goijaarts (wethouder gemeente Meierijstad, voorzitter pijler Economie & Fysieke Leefomgeving M50-netwerk van middelgrote gemeenten)
09:40 Inleiding ‘het vraagstuk door de ogen van de arbeidsmigrant en inzicht in uitdagingen, vraagstukken en opgaven m.b.t. arbeidsmigranten voor overheden’ – Igor Milovanovic
10:00 Vraaggesprek met een uitzender, een ondernemer en een huisvester die werken met arbeidsmigranten

10:30 Pauze

Deel 2 – Verkenning van handelingsperspectieven (besloten, alleen voor overheden)
10.45 Presentatie Huisvesting van arbeidsmigranten op vakantieparken. Een noodoplossing of strategie? – Arjan Stokreef (projectmanager Ariadne project)
11:15 Vragen & discussie
11:30 Wat kunnen overheden doen om het vraagstuk van arbeidsmigranten in goede banen te leiden?
(Interactieve groepsgesprekken over de opgaven en uitdagingen van deelnemende overheden)
12:00 Wrap-up met lessen en aanbevelingen voor de praktijk – Igor Milovanovic
12:10 Plenair gesprek over de rol, bijdrage en betrokkenheid van gemeenten, provincies en het Rijk

12:30 Lunchpauze

Deel 3 – Excursie naar Labour Hotel Waalwijk (facultatief)
13:15 tot ca. 14.00u

Aanmelden voor deze sessie kan helaas niet meer

Deze expertsessie wordt georganiseerd door de Pijler Economie & Fysieke Leefomgeving van het M50-netwerk van middelgrote gemeenten. De inhoudelijke voorbereiding en begeleiding ligt in handen van Platform31.

0  reacties

Cookie-instellingen