Verslag Lobbysessie bij de VNG

4440 keer bekeken 0 reacties

Op 12 december 2019 heeft M50 samen met de VNG een interactieve informatiesessie over belangenbehartiging georganiseerd. Tot welke inzichten zijn wij gekomen? Lees snel verder!

Onze middag begint in de Willemshof in Den Haag, het hoofdkwartier van de VNG. Gelegen tussen tal van ambassades, het Vredespaleis en de Mauritskade spreken wij af in één van de mooiste kantoorgebouwen in Den Haag. De oude kerk (en stallen) van Koning Willem I zijn verbouwd tot een eigentijds gebouw met veel lichtinval. Er zijn ongeveer 20 contactambtenaren van verschillende M50-gemeenten in de Hofstad aanwezig, afkomstig uit alle hoeken van Nederland. In dit verslag blikken we terug op een zeer geslaagde middag met kleurrijke verhalen, inspiratie en praktische informatie dat ons helpt om onze rol als contactambtenaar beter te vervullen.

Het is 12 december en dat betekent dat de Willemshof Kerstklaar is gemaakt. We ontmoeten elkaar en organisatoren Jody van Diemen en Remco van Vliet in de centrale hal bij de VNG-skihut. Hier wordt het openingswoord gedaan door plaatsvervangend algemeen directeur Pieter Jeroense. Pieter heet ons welkom tussen de ski’s en kerstmutsen en vertelt ons kort over de locatie en ons programma voor deze middag.

Vervolgens is er gelegenheid om  onderling kennis te maken aan de hand van een denkbeeldige kaart van Nederland. Opvallend zijn de windrichtingen waaruit de vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten aanwezig zijn. Zo zijn er contactpersonen aanwezig van Barendrecht tot Kampen en van Roermond tot Oldambt. Kortom, een divers en kleurrijk gezelschap.

Inhoudelijk programma
Qua inhoud kijken we terug op een geslaagd programma. We hebben veel geleerd over de manier waarop de VNG de belangen van gemeenten behartigt in Den Haag. Dit leerden we aan de hand van gesprekken die wij voerden met Eric de Rijk en Richard van Vliet (Lobbyisten Den Haag) en Bert van Vijfeijken (Senior Policy Advisor). De eerste twee houden zich bezig met belangenbehartiging in de Tweede Kamer. Een rol die vooral in een later stadium van het besluitvormingsproces wordt gespeeld. Bert houdt zich vooral bezig met het vertegenwoordigen van de gemeentelijke praktijk op departementen. Dit doet hij door vooraf input te vragen bij zogenaamde ‘smaakmakers’. Dat zijn beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten die in hun werkveld voorop lopen en graag hun ervaringen delen.

De interactieve opzet van de middag maakt dat de bovenstaande gesprekken in twee groepen zijn gevoerd. Na deze gesprekken hebben wij vier nieuwe groepen gevormd om onze pas opgedane kennis te combineren met onze eigen inzichten.

Belangrijke inzichten

Een aantal belangrijke bevindingen uit onze vier groepen zijn:

-       Belangenbehartiging is iets komen brengen & halen;

-       Lobby vraagt om keuzes maken (prioritering), veel tijdsinvestering en gaat om de ‘massa’ die je vertegenwoordigt à Kracht van meervoudige lobby (bv. Betrek corporaties, bedrijven en verenigingen);

-       Aandacht vragen voor onderwerpen kan via Departementen, de politiek of via communicatie met de media;

-       ‘Smaakmakers’ zijn ambtenaren die op hun onderwerp voorop lopen en zij voorzien de VNG van relevante informatie uit de gemeentelijke praktijk. Dit wordt meegenomen in gesprekken op departementen;

-       Begin bij de inhoud bij departementen à vroeg in de agendavorming;

-       Leer van collega-netwerken, zoals de G40 en P10;

-       Bewustwording van belangenbehartiging en M50 in de interne gemeentelijke organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk;

-       De EU werkt grensoverschrijdend en is geïnteresseerd in de regio. ‘The European Weeks of the Regions’;

-       Abonneer je op de wekelijks lobbybrief van de VNG;

-       Maak slim gebruik van een Kamerlid uit jouw regio. Kijk wel eerst op welk thema hij of zij is aangesloten.

 

Deze middag heeft eraan bijgedragen dat de relatie tussen de VNG en M50 verder verstevigd is en geeft ons handvatten om elkaars kennis en kunnen beter te benutten!

 

 

 

Cookie-instellingen