AFGELAST 13 maart Pijler Financiën: Gemeentefonds Nieuwe Stijl

8984 keer bekeken 0 reacties

De M50-ledenbijeenkomst van vrijdag 13 maart is afgelast. Dit betekent dat de Pijler Financiën, net als de andere pijlerbijeenkomsten die middag, komt te vervallen .

Wat betekent de nieuwe verdeling gemeentefonds voor middelgrote gemeenten? Tijdens de pijlerbijeenkomst financiën op 13 maart om 13.00 uur (na de algemene ledenbijeenkomst) zal Bart Leurs van de ROB ons meenemen in de adviezen van de ROB over de herijking van het gemeentefonds!

Momenteel buigt een ambtelijke begeleidingscommissie zich over de (nog vertrouwelijke) voorstellen voor de herijking van het gemeentefonds die op basis van voorstellen van Cebeon en AEF zijn gemaakt. Duidelijk is dat er werk wordt gemaakt van de gewenste vereenvoudiging van het stelsel. In de nieuwe verdeling is het aantal verdeelmaatstaven flink teruggebracht. Diverse specificaties van maatstaven in de huidige verdeling zijn in de nieuwe verdeling vervangen door één globaal werkende maatstaf. Verder blijkt uit de concept-opzet dat er een duidelijke toename is van het gewicht van de maatstaven huishoudens, minderheden/niet-westerse achtergrond en oppervlakte bebouwing. Zien we hierin de invloed van de G40?

Voorlopige berekeningen laten zien dat vooral de grote steden vanaf 2021 meer rijksgeld gaan krijgen. Tweederde van de gemeenten gaat er juist op achteruit. Met name de regio en middelgrote steden zouden moeten ‘bloeden’ voor de grote steden. Tweede kamerlid Harry van der molen (CDA) heeft de minister inmiddels om een reactie op deze berichtgeving gevraagd.

Het 100.000+ netwerk van directeuren financiën heeft inmiddels een brief verzonden naar de VNG-commissie financiën waarin zij benadrukken dat deze financiële uitkomsten een resultante zijn van de grondslagen die eerder in het traject van herverdeling zijn afgesproken. Kortom: niet dralen, maar doorvoeren die veranderingen.

Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën, met hun definitieve voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zullen nog om advies worden gevraagd.

Tijdens de pijlerbijeenkomst financiën op 13 maart om 13.00 uur (na de algemene ledenbijeenkomst) zal Dhr. Bart Leurs van de ROB ons meenemen in de adviezen van de ROB over de herijking van het gemeentefonds vanaf 2021. Bart is senior onderzoeker bij de ROB en zijn specialisme ligt voornamelijk op het gebied van de financiële verhoudingen en bekostigingsvraagstukken.

Meld u snel aan voor de algemene ledenbijeenkomst op 13 maart 2020 in De Bilt via middelgrotegemeenten@zeist.nl

0  reacties

Cookie-instellingen