Brief aan de minister van BZK

1994 keer bekeken 0 reacties

Vanuit M50 is een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geschreven over de herverdeling van het gemeentefonds. In onze brief bieden wij de minister aan om betrokken te blijven en samen te werken in het realiseren van een goed vervolg- en onderzoeksproces.

Als M50-gemeenten maken wij ons namelijk zorgen over onze positie als middelgrote gemeenten. Met het nieuwe verdeelmodel ontstaat er een situatie van forse aansluitverschillen en een verschuiving van middelen naar de grote steden en de randstad. Dit rijmt niet met de kosten en de opgaven waar wij als middelgrote gemeenten voor staan. In de brief doen wij de minister een handreiking om, als M50-gemeenten, mee te denken bij het vervolg- en onderzoeksproces.

De bijgevoegde brief is een kopie van de definitieve versie die wij naar het ministerie van BZK hebben gestuurd. 

Update: 
op 29 juni 2020 hebben wij van het ministerie van BZK reactie ontvangen. Directeur-Generaal J.E. Kroeskamp geeft aan dat de benoemde onderwerpen uit de brief hebben zijn aandacht en onze inbreng graag meeneemt in het onderzoek naar en de besluitvorming over het nieuwe model. U kunt de reactie van BZK hier lezen. 

Hoogachtend,
Namens de M50 gemeenten

drs. J.J.L.M. Janssen
Burgemeester gemeente Zeist

drs. A.M.P. Kleijngeld
Burgemeester gemeente Waalwijk

Cookie-instellingen