Onderzoek G40: handelingsperspectief na corona in steden

1349 keer bekeken 0 reacties

Platform31 heeft voor G40 onderzoek gedaan naar de gevolgen van corona in Nederlandse steden. Er zijn door Platform31 verschillende mogelijke scenario's en handelingsperspectieven uitgewerkt hoe gemeenten hierop kunnen anticiperen. Wij delen hier met u dit onderzoek.

De coronacrisis heeft allerlei directe en indirecte gevolgen voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke
instellingen en gemeenten. Het verdere verloop van de crisis is ongewis en de ernst
van de economische en maatschappelijke gevolgen zijn moeilijk in te schatten.

Moeilijk is ook dat iedereen overspoeld wordt door een overvloed aan publicaties over effecten,
meningen, verwachtingen en mogelijke beleidsantwoorden. Elke dag komen nieuwe inzichten
beschikbaar.

Toch moeten de steden beredeneerde keuzes maken voor hun toekomst. Daarom zijn door
Platform31 de afgelopen drie weken vele inzichten en meningen – als een bewegend doel –
geïnventariseerd, geordend, gecategoriseerd en geduid. Deze inventarisatie en duiding van
effecten, en bandbreedtes van effecten, helpt steden helpen om eigen integrale beredeneerde
keuzes te maken. Hiermee kunnen de effecten van de coronacrisis gemitigeerd worden, en kan
men idealiter sterker uit de crisis tevoorschijn te komen... op termijn.

U vindt hier de link naar het onderzoek van Platform31 en hier de samenvatting van het onderzoek.

0  reacties

Cookie-instellingen