Terugblik M50-ledenbijeenkomst 18 september 2020

2177 keer bekeken 0 reacties

Een korte terugblik op een kleurrijke ledenbijeenkomst. Het was een geslaagd digitaal samenkomen met veel inspiratie, ruimte voor ontmoeting en bovenal weinig reistijd!

Vrijdag 18 september vond onze eerste digitale ledenbijeenkomst plaats. Een geslaagde ochtend. We gingen in op onze ambities en werkzaamheden over 2020, maakten kennis met de nieuwe directeur van de VNG: Leonard Geluk en hebben een leerzame webinar gevolgd van filosoof Ivo Brughmans over paradoxaal leiderschap. Bovendien was er veel ruimte voor ontmoeting, een essentieel onderdeel van onze werkzaamheden, dat in 2020 helaas een schaars goed is geworden.

Het Hoofdkwartier in Zeist

Na afloop van de ledenbijeenkomst hebben wij enkele enthousiaste reacties ontvangen die wij hier graag met u willen delen:

De M50 ledenbijeenkomst was een hele interessante, leerzame en qua netwerken goede bijeenkomst. Techniek was goed verzorgd. Goede gasten en leuk om in onverwachte sub-groepjes te gaan.
-       Perry van Kelle  (Strateeg | Strategie | BAR-organisatie)


Burgemeester Janssen weet een open en welkome sfeer te creëren waarin de uitnodiging om ruimte aan elkaar te gaven zo vanzelfsprekend is, dat je er alleen maar blij van kunt worden (& meewerkend). Ik had een mooie ochtend die voorbij vloog. Ik heb leuke, nieuwe mensen echt gesproken/ontmoet en mijn denken is weer aangezwengeld.
-       Jan Kuiper (Wethouder Nieuwegein)

  

                 

Webinar Ivo Brughmans paradoxaal leiderschap
De webinar van filosoof Ivo Brughmans over Paradoxaal Leiderschap kwam goed uit de verf met Zoom Pro. Diverse interactiemomenten in ‘Break-out rooms' maakte dat deelnemers hun opgedane kennis konden reflecteren op eigen en elkaars ervaringen. Door diverse keren in subgroepjes uiteen te gaan heeft er veel ontmoeting plaatsgevonden en werd het onderwerp verder uitgediept.

Wat is Paradoxaal Leiderschap?
Directe democratie en burgerparticipatie enerzijds, degelijk bestuur en de principes van de rechtsstaat anderzijds. Twee uitersten! Hoe kunnen we de kracht van beide stromingen met elkaar combineren? Een zoektocht naar de onderliggende waarden en nieuwe vormen om beide perspectieven met elkaar te verbinden. 

Flexibel en vloeiend omgaan met tegenpolen wil zeggen dat u als leider niet vastzit in een positie van een bepaalde polariteit, maar dat u steeds het hele speelveld kan overzien. Uitgangspunt is dat alle posities in principe evenwaardig zijn. We stelden onszelf de vraag: hoe gaan bestuurders van middelgrote gemeenten om met tegengestelde belangen, die horen bij democratische vernieuwing?

Ben je geprikkeld door het thema van paradoxaal leiderschap: voor individuele vragen kun je steeds terecht bij Ivo op info@ivobrughmans.com. Wil je samen met Ivo en met je M50 collega’s dit thema verder uitdiepen – zoals al een aantal collega’s hebben aangegeven - en kijken hoe je dit kunt toepassen in je gemeente t.a.v. de dialoog over verschillen en tegenstellingen, geef dan een seintje aan Remco. Dan kijken we vervolgens in welke vorm we zoiets het beste kunnen organiseren.

Wij kijken terug op een intensieve en inspirerende ochtend. Hartelijk dank en tot de volgende keer!

 

Namens de organisatie,

 

Remco van Riezen

Coördinator M50 

 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen