In gesprek met de directie van het ministerie van J&V

1625 keer bekeken 0 reacties

Uitnodiging voor burgemeesters: DATUM GEWIJZIGD op 16 december gaan wij in gesprek met de directie Veiligheid en Bestuur van het ministerie J&V over openbare orde en Veiligheid. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit overleg.

Op maandag 16 november nodigden wij u uit om deel te nemen aan het M50-overleg met de directie Veiligheid en Bestuur van het ministerie J&V over openbare orde en Veiligheid. Deze datum was na afstemming met en met instemming van een vertegenwoordiger van het ministerie bepaald.

Tot onze verrassing kregen we op dinsdag 17 november het bericht dat Bertine Steenbergen (directeur Directie Veiligheid en Bestuur) niet bij het bestuurlijke gesprek tussen de M50 en JenV kan  aansluiten omdat haar aanwezigheid vereist is bij  de begrotingsbehandeling van JenV in de Tweede Kamer.

Bertine hecht er zeer aan persoonlijk in gesprek te blijven met de M50 over actuele veiligheidsthema’s. Daarom is  er in gezamenlijkheid gezocht naar een nieuw moment vóór het nieuwe jaar waarop dit gesprek alsnog gevoerd kan worden.

Dat is gelukt: de bespreking M50 – JenV wordt verplaatst naar 16 december (14:00 – 16:00 uur). Wij hopen van harte dat dit tijdstip u past.

De bestuurders die zich hebben aangemeld worden meegenomen in de verschuiving. Mocht u toch niet kunnen aansluiten, dan vragen wij u de afspraak te weigeren en het even via het secretariaat aan ons te melden.

Aanmelden en afmelden kan via middelgrotegemeenten@zeist.nl

Had u zich om welke reden dan ook nog niet aangemeld en heeft u nu wel de gelegenheid om deel te nemen, dan nodigen wij u daartoe van harte uit.

 

Met vriendelijke groet,

Yno Hoekstra,
Strategisch bestuursadviseur gemeente Zeist

---

Dit overleg vindt twee keer per jaar plaats in afstemming tussen M50 en het ministerie. Doel is om ervaringen op het gebied van openbare orde en veiligheid met het ministerie te delen.

De directie Veiligheid en Bestuur hecht veel waarde aan dit jaarlijks overleg met burgemeesters uit middelgrote gemeenten. Enerzijds om aangehaakt te blijven met de praktijk, maar ook om inzicht te krijgen in de knelpunten, die worden ervaren en de wensen, leven op het lokale niveau van middelgrote gemeenten. Het ministerie houdt ons op de hoogte van de laatste actualiteiten in Den Haag en trajecten binnen hun departement. Daarnaast staat het uitwisselen van kennis en het leggen van nuttige verbanden centraal in dit overleg.

Wanneer en waar?
Het overleg vindt digitaal plaats op woensdag 16 december, van 14.00 tot 16.00 digitaal via Teams.

Wat staat op de agenda?
Centraal staan de nieuwe tijdelijke Covid-wet, Ondermijning en de aankomende regeerperiode.

1.     Opening
2.     Mededelingen
3.     Corona

  •    Nieuwe Tijdelijke Covid-wet
  •    Impact criminaliteit en verschuiving naar cybercrime
  •    J&V coronateam (strategisch beraad veiligheid)
  •    Handhaving: in relatie tot landelijk vuurwerkverbod

4.     Ondermijning

  •    Leegstand buitengebied: ondermijning op het platteland
  •    Wet BIBOB: stand van zaken omgekeerde bewijslast
  •    Voortgangsbrief Kamer over ondermijning

5.     Aanloop kabinetsformatie

  •    Wat vinden burgemeesters belangrijk voor aankomende regeerperiode?
  •    Gemeentefonds Veiligheid

6.     Afsluiting

Mocht u willen deelnemen, dan ontvangen wij uw aanmelding graag via middelgrotegemeenten@zeist.nl


Met vriendelijke groet, 

J.J.L.M. Janssen
Voorzitter M50-netwerk

0  reacties

Cookie-instellingen