Uitnodiging: Publicatie onderzoek gedeeld handelingsperspectief middelgrote gemeenten

1353 keer bekeken 0 reacties

Bent u klaar voor de publicatie van het M50-onderzoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten? Platform31 heeft diverse clusters met middelgrote gemeenten samengesteld. Op vrijdag 11 december gaan we die in de vorm van een webinar samen verkennen.

Digitale bijeenkomst via TEAMS 
Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief bij middelgrote gemeenten.
Datum: vrijdag 11 december
Tijd: 2 uur (van 10:00-12:00)
Voor wie: Strategen van middelgrote gemeenten

Aanmelden

0001

Onderzoeksrapport: Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief
Middelgrote gemeenten vormen een belangrijke schakel in het stedelijk netwerk van Nederland. Net als de grote stad staan de middelgrote gemeenten voor een aantal grote opgaven en uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de duurzaamheidsopgaven (energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie), maar ook aan het op peil houden van het voorzieningenniveau en het bieden van een passend woningaanbod. Platform31 heeft in het rapport ‘Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten’ 58 gemeenten geclusterd op basis van overeenkomstige uitdagingen. Wij nodigen u uit om in deze clusters met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen.

Zeven clusters middelgroot
Platform31 heeft in opdracht van de M50 en G40 58 middelgrote gemeenten onderverdeeld in zeven clusters: Aantrekkelijke Woonstad, Bloeiende Streekstad, Centrumstad met Uitdagingen, Landelijke Stad, Stad in Transitie, Voorstad en Werkstad. Per cluster zijn de overeenkomstige kenmerken en ontwikkelingen beschreven op de thema’s demografie, woningmarkt, werkgelegenheid en economie, voorzieningen, kwaliteit van leven, sociale problematiek en bestuur en samenspel. Per cluster is ook een handelingsperspectief geschetst met gemeenschappelijke opgaven waar de gemeenten voor staan. 

Wat gaan we doen?
We beginnen met een plenaire opening waarin het rapport wordt toegelicht. Hierbij gaan we in op een aantal generieke uitdagingen waar alle middelgrote gemeenten staan. Vervolgens gaan we uiteen in zeven groepen op basis van de clusterindeling. Alle groepen gaan op zoek naar de gedeelde opgaven waarvoor de gemeenten binnen het cluster staan en wisselen onderling kennis en ervaringen uit. Door het delen van aanpakken, oplossingen en ideeën kunnen de gemeenten elkaar inspireren en van elkaar leren. Het rapport moet dan ook niet gezien worden als eindproduct, maar als een startnotitie voor kennisdeling tussen enigszins vergelijkbare gemeenten. 

Waarom?
Door decentralisaties vanuit het Rijk hebben de gemeenten de afgelopen jaren veel taken en verantwoordelijkheden erbij gekregen. Tegelijkertijd hebben middelgrote gemeenten een beperkt budget en capaciteit om deze (extra) taken uit te voeren. Door kennis en ervaringen te delen hoeven gemeenten niet het wiel opnieuw uit te vinden maar kunnen gemeenten leren van elkaars kennis. Bovendien zorgt deze clusterindeling voor nieuwe gesprekspartners. Waar gemeenten vaak te rade gaan bij buurtgemeenten, zorgen deze clusters voor nieuwe inzichten van buiten de regio.

Programma webinar
10:00     Opening door burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk
(vicevoorzitter van de M50)

10:05    Presentatie van het onderzoek door Platform31
Inclusief vragen vanuit de deelnemers en ophalen van reacties via MentiMeter

10:55    Korte pauze 

11:00     Start interactieve deel in verschillende groepen op basis van clusterindeling 
Deelnemers om o.l.v. gespreksleider onderling kennis, ervaringen en ideeën uitwisselen

11:40    Plenaire afsluiting
Terugkoppeling van de groepen en vooruitblikken op 2021: met welke opgaven gaan we aan de slag? 

12:00    Einde

U kunt zich aanmelden via deze link bij Platform31 

Wij kijken uit naar uw deelname!

0  reacties

Cookie-instellingen