Onderzoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten

563 keer bekeken 0 reacties

Hier vindt u het onderzoekrapport naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten. Het onderzoek is uitgevoerd door kennisnetwerk Platform31 en geeft een clustering weer van verschillende typen middelgrote gemeenten met bijbehorende opgaven.

U kunt het onderzoek hier downloaden. U vindt hier de bijbehorende samenvatting.

Op hun website heeft Platform31 hun onderzoek als volgt omschreven:

"Middelgrote gemeenten zijn belangrijke schakels in het polycentrische netwerk van Nederland. Al deze gemeenten hebben te maken met grote opgaven en uitdagingen. Je moet bijvoorbeeld werk maken van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. En zorgen dat het voorzieningenniveau op peil blijft en een passend woningaanbod bieden. Door decentralisaties vanuit het Rijk kregen gemeenten er de afgelopen jaren veel taken en verantwoordelijkheden bij. Tegelijkertijd beschikken middelgrote gemeenten over een beperkt budget en capaciteit om deze (extra) taken uit te voeren. In dit onderzoek nemen we de opgaven en uitdagingen van middelgrote gemeenten onder de loep en gaan we op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief."

"In opdracht van de M50 en het G40-stedennetwerk verdeelde Platform31 58 middelgrote gemeenten over zeven clusters. Per cluster beschrijven we de overeenkomstige kenmerken en ontwikkelingen. We zoomen in op de thema’s demografie, woningmarkt, werkgelegenheid en economie, voorzieningen, kwaliteit van leven, sociale problematiek en bestuur en samenspel. Daarnaast schetsen we per cluster een handelingsperspectief."

Op de website van Platform31 is de interactieve webinar rondom de publicatie van dit onderzoek terug te kijken. 

U kunt het onderzoek hier downloaden. U vindt hier de bijbehorende samenvatting.

In de loop van 2021 gaan wij, onder begeleiding van Platform31, aan de slag met de diverse opgaven uit het onderzoek in de vorm van werkgroepen. 

0  reacties

Cookie-instellingen