Pijler Duurzaamheid: Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

5050 keer bekeken 0 reacties

Tijdens de M50-ledenvergadering van 3 februari 2021 is de Pijler Duurzaamheid geïntroduceerd. Waarvoor staan wij en wat voor stappen gaan wij ondernemen? We nodigen u uit om met ons samen te werken! Pijlertrekker Tanja de Jonge vertelt u meer:

 

In de afgelopen ledenvergadering van 3 februari 2021 heb ik van u het mandaat gekregen om als trekker te gaan werken aan de opgave duurzaamheid. Samen met u wil ik vraagstukken aanpakken. Ook mogen onze belangen in de overleggen van bijvoorbeeld VNG, IPO, duurzaamheidstafels meer worden gehoord en behartigd.

Duurzaamheid, waar richten we ons op? 
We zien de  complexiteit van onderlinge verwevenheid van de deelopgaven Energie, Circulaire Samenleving en Klimaatadaptatie.
Platform 31 heeft een rapport opgesteld rond deze thema’s waarbij ook is beschreven wat de onlosmakelijke verbanden zijn met andere beleidsterreinen. Juist vanuit de samenhang, gewenste samenhang, tussen de verschillende duurzaamheidsopgaven is de pijler Duurzaamheid gevormd. 
Nadrukkelijk met de opdracht om de raakvlakken met de andere pijlers in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat er afstemming is. Een afzonderlijke pijler sluit aan bij de praktijk van diverse gemeenten waar duurzaamheid of de klimaatopgave ook vanuit een brede scope wordt bekeken en de genoemde opgaven omvat.

Eerste stappen
De pijler Duurzaamheid begint met de stand van zaken van duurzaamheid bij onze gemeenten in kaart te brengen. In dat kader worden de leden op korte termijn benaderd met een aantal vragen.
-    Wat doet u al op het gebied van de duurzaamheidsopgaven? 
-    Hanteert u een integrale benadering zoals door Platform31 geschetst? 
-    Welke prioriteiten moeten er volgens u worden gesteld, binnen de veelheid van onderwerpen die onder duurzaamheid vallen? 
-    Op welke onderwerpen moet het geluid van M50 echt worden gehoord en de belangen behartigd? 
-    Met welke andere pijlers moet verbinding worden versterkt?

Samenwerken
Aan mij als trekker van de pijler Duurzaamheid de taak om ervoor te zorgen dat we contacten leggen met trekkers of voorzitters van overleggen en tafels waar duurzaamheid op de agenda staat. Hieronder vallen ook zeker de G40 en P10, naast VNG-commissie EKEM en denktanken daar. 
Ook om binnen de pijler het overzicht te houden en lijnen uit te zetten waar we op korte en middellange termijn aan willen werken. 

De hoeveelheid aan opgaven en onderwerpen zijn voor mij aanleiding om nu al de oproep te doen, vooruitlopend op de uitvraag: Enthousiast over duurzaamheid? Laat mij dit weten!

Afsluitend:
Geïnspireerd door de burgemeester van Barendrecht omarm ik voor de pijler Duurzaamheid het motto:
‘Alleen ga je sneller, maar samen komen we verder’

 Tanja de Jonge, trekker pijler Duurzaamheid
 

0  reacties

Cookie-instellingen