Trendstudie 2022 Platform31

719 keer bekeken 0 reacties

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen de G40- en M50-gemeenten de komende jaren rekening te houden? Het rapport ‘Herstel en perspectief in tijden van transitie’ zet dit voor stad, gemeente en regio op een rij.

Sinds vijftien jaar inventariseert Platform31 trends, ontwikkelingen, opgaven, kansen en dilemma’s voor gemeenten. M50 en G40 hebben deelgenomen aan een stuurgroep voor de totstandkoming van de trendstudie van 2021 ‘Herstel en perspectief in tijden van transitie. Gemeentelijke trends en opgaven voor 2021 en verder’. Deze studie zet relevante trends en ontwikkelingen voor gemeenten op een rij én geeft een overzicht van de opgaven waar gemeenten voor staan, kansen, denk- en oplossingsrichtingen.

Lokale politieke partijen kunnen deze trendstudie gebruiken bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in voorjaar 2022. De beschreven trends en ontwikkelingen helpen de lokale politieke partijen wellicht bij het maken van keuzes. Vaak zijn meerdere keuzes mogelijk. Dit keuzeproces probeert de trendstudie te bevorderen door systematisch opgaven, kansen, denk- en oplossingsrichtingen te schetsen.

De trendstudie bestaat uit acht inhoudelijke, thematische hoofdstukken (bestuur, demografie, economie, e.d.). Naast de beschrijving van de belangrijkste trends en ontwikkelingen per thema worden de daarbij horende opgaven, kansen, denk- en oplossingsrichtingen geschetst. De trendstudie sluit af met een hoofdstuk waarin de handelingsperspectieven in het licht van herstel, toekomstgerichte ontwikkeling en lange termijn perspectief centraal staan. De boodschap is dat de nieuwe besturen moeten kiezen, prioriteren en handelen, niet alleen omdat er iets te kiezen valt en de coronacrisis de al langer bestaande grote maatschappelijke opgaven heeft vergroot, maar ook omdat met een herstelagenda perspectief geboden kan worden aan de inwoners.

U kunt de Trendstudie hier downloaden.

Cookie-instellingen