Digitale bijeenkomst Pijler Fysieke Leefomgeving: Economisch Herstel

553 keer bekeken 0 reacties

Wat zijn de uitdagingen voor de komende collegeperiode? Op 9 september 2021 van 15.30 tot 17.30 organiseert de Pijler Fysieke Leefomgeving en Economie een bijeenkomst over Economisch Herstel voor bestuurders en ambtenaren van M50.

Gemeenten bereiden zich momenteel voor op de nieuwe collegeperiode. Wat zijn de trends en ontwikkelingen die op hen afkomen? Welke opgaven, uitdagingen en vraagstukken spelen en welke strategische keuzes zal de lokale politiek moeten maken? Het M50-netwerk van middelgrote gemeenten organiseert samen met Platform31 vier online bijeenkomsten voor bestuurders en ambtenaren over de opgaven en uitdagingen die in de nieuwe collegeperiode om strategische keuzes van de lokale politiek vragen. In deze eerste online bijeenkomst richten we ons specifiek op de vraag wat verschillende typen middelgrote gemeenten (kunnen) doen om sterker uit de crisis te komen.

Deze bijeenkomst biedt handvatten voor het nadenken over de noodzakelijke strategische keuzes in de nieuwe collegeperiode en biedt concrete input voor de partijprogramma’s van lokale politieke partijen, het overdrachtsdocument voor het nieuwe college en aanknopingspunten voor het nieuwe collegeakkoord.

Vertrekpunt van deze bijeenkomsten wordt gevormd door de publicatie Handelingsperspectieven voor Middelgrote gemeenten die in december 2020 verscheen. Op basis van zowel objectieve kenmerken en indicatoren als meer subjectieve afwegingen zijn in deze publicatie 58 middelgrote gemeenten onderverdeeld in zeven clusters:

  1. aantrekkelijke woonstad
  2. bloeiende streekstad
  3. werkstad
  4. centrumstad met uitdagingen
  5. voorstad
  6. stad in transitie
  7. landelijke stad

De gedachte is dat gemeenten per cluster vergelijkbare opgaven en uitdagingen kennen en dat dit aanleiding is om kennis uit te wisselen en het leren van elkaar te bevorderen. In een serie online bijeenkomsten gaan we daar nu actief mee aan de slag.

We starten met een bijeenkomst waarin het herstel en de transitie van de economie centraal staan.

Wat gaan we doen?
In het programma gaan we in op actuele ontwikkelingen met betrekking tot het landelijke herstelplan dat samen met provincies, Rijk en MKB Nederland wordt opgesteld en specifiek de bijdrage en inzet van gemeenten/VNG. Op basis van de trendstudie van Platform31 blikken we vooruit welke economische trends en ontwikkelingen er de komende jaren op middelgrote gemeenten afkomen. Bovendien is er ruimte voor uitwisseling van kennis, ervaringen, vragen en praktijkvoorbeelden met gemeenten die voor vergelijkbare opgaven en uitdagingen staan.

Middelgrote gemeenten zijn hard geraakt door de coronacrisis, tegelijkertijd spelen grote economische opgaven zoals de transitie naar een circulaire economie, leegstand in de binnenstad en de strijd om de ruimte. Veel gemeenten staan voor vergelijkbare opgaven, het is daarom waardevol om een kijkje bij elkaar in de keuken te nemen zodat niet iedere gemeente het wiel aan het uitvinden is. Met deze bijeenkomst geven wij middelgrote gemeenten inzicht in de mogelijke handelingsperspectieven.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden via de website van Platform31 
De bijeenkomst vindt plaats in Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U hoeft niets te installeren, de bijeenkomst is via uw browser te volgen. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Een paar dagen voor aanvang ontvangt u een mail met de link en verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

0  reacties

Cookie-instellingen