VERPLAATST M50-webinar: Wonen en verduurzamen in middelgrote gemeenten

383 keer bekeken 0 reacties

NIEUWE DATUM: 7 februari 2022, webinar Wonen en verduurzamen in middelgrote gemeenten. Een interessante webinar van Platform31 en de Pijler Duurzaamheid over energietransitie en woningtekort. Leer, doe inspiratie op en ga in gesprek met enthousiaste partijen uit het veld!

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/wonen-en-verduurzamen-in-middelgrote-gemeenten

Middelgrote gemeenten hebben te maken met grote opgaven en uitdagingen. De energietransitie en het woningtekort zijn twee uitdagingen die nu roepen om actie. Tijdens een webinar op 7 februari van 15.00 uur tot 17.00 uur gaan we in gesprek over de trends en onderlinge verbondenheid van deze twee uitdagingen. Meld u aan, denk mee en wissel ervaringen uit met vakgenoten!

Tanja de Jonge is wethouder in Barendrecht en trekker van de pijler duurzaamheid bij de M50. De Jonge trapt het webinar af door u te vertellen over de nieuwste ontwikkelingen binnen de M50. Platform31 schetst de relevante trends waarmee middelgrote gemeenten de komende jaren rekening moeten houden en we gaan in op een gedeeld handelingsperspectief.

Deelsessies

Daarna gaat u actief aan de slag in verdiepende deelsessies. We bieden volop ruimte om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. U kunt kiezen uit de volgende deelsessies:

  • Creatieve oplossingen voor het woningtekort
    Het adagium is: bouwen, bouwen, bouwen. Maar welke kansen zijn er om de bestaande woningvoorraad beter te benutten? En als je toch overgaat tot bouwen, hoe vind je dan de balans tussen de duurzaamheidsambitie en noodzakelijke snelheid?
  • De warmtetransitie: wat, hoe en wie?
    Transitievisies zijn gemaakt, campagnes van de Rijksoverheid in de maak en gemeenten hebben nog geen extra uitvoeringsmiddelen ontvangen. Hoe houd je als middelgrote gemeente de regie, zorg je voor de samenwerking en hou je de maatschappelijke kosten acceptabel?
  • Collectief verduurzamen van gespikkeld bezit
    Wat leren we van praktijkvoorbeelden over het verduurzamen van gespikkeld bezit? Wat zijn de mogelijkheden voor financiering? Wat is er qua energieprestatie en -besparing mogelijk? En ook: welke partijen zijn betrokken, wie heeft welke rol, wie neemt het initiatief en welke maatregelen zijn er genomen bewoners/eigenaren mee te krijgen?

Hoe werkt het?

De bijeenkomst vindt plaats in Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U hoeft niets te installeren, de bijeenkomst is via uw browser te volgen. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Een paar dagen voor aanvang ontvangt u een mail met de link en verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Wat vooraf ging

Dit webinar is een vervolg op het eind 2020 door Platform31 opgeleverde onderzoek Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten. Om een verdiepingsslag te maken en gemeenten onderling de gelegenheid te bieden ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren, organiseert Platform31 in opdracht van de M50 vier webinars. In september vond de eerste webinar plaats met als thema ‘economisch herstel.’ 

Meld u hier aan voor de webinar. Wij zien u graag op 7 februari! 

0  reacties

Cookie-instellingen