VNG neemt motie wonen M50 aan met 98% stemmen

411 keer bekeken 0 reacties

De woningcrisis is groot. Bouwen in HEEL Nederland is van belang, zo onderschrijft het nieuwe kabinet terecht. De M50 heeft hiervoor een motie ingediend op de ALV van de VNG op donderdag 13 februari 2022. De Nederlandse gemeenten onderschrijven de oproep van de M50 voor wonen in eigen stad of dorp.

Klik hier voor onze resolutie

Middelgroot helpt bij het oplossen van het woningtekort
Ook middelgrote gemeenten willen graag bouwen zodat onze jongeren een plekje vinden in eigen dorp of stad en de woningtekorten in Nederland verder kunnen worden opgelost.  We hebben daarvoor ook de locaties; vaak zelfs hartje centrum door de transformatie van winkels en bedrijvenpanden.

Kies voor de beste plannen, niet de meeste capaciteit
Minder blij zijn we met het voornemen uit het regeerakkoord om een deel van de onrendabele top voor woningen ter waarde van 1,6 miljard te financieren uit het gemeentefonds. De investeringen in de woningmarkt zijn - voor de toch al door decentralisatie en bezuinigingen getroffen gemeenten - een sigaar uit eigen doos. Om daadwerkelijk te kunnen bouwen moet decentrale overheden zeer waarschijnlijk daarnaast ook nog eens cofinanciering vrijmaken

Het gekozen financieringsmodel dwingt gemeenten bovendien tot casino-gedrag. Om huizen te mogen bouwen moeten gemeenten investeren in plan- en innovatiecapaciteit zonder garanties op een goede afloop. Dat is voor alle gemeenten een probleem. Voor gemeenten die al beperkte plan en innovatiecapaciteit of begrotingen hebben of minder salaris kunnen bieden is het probleem des te groter.

Onze resolutie
Tijdens de ALV van de VNG op 13 januari 2022 hebben wij het volgende verzoek gedaan bij het VNG-bestuur:

In bestuursakkoorden met het rijk, in samenwerking met de platforms G4, G40, M50, K80 en P10 en in lijn met provinciale en regionale afspraken met het rijk zich in te zetten voor:
1. Rijksfinanciering voor gemeenten, zodat zij met voldoende slagkracht en expertise het woningtekort kunnen aanpakken;
2. Meer ondersteuning en medewerking van het rijk bij het realiseren van de woon- en bouwagenda;
3. Minder drempels en criteria voor de fondsenaanvraag en het versterken van bestaande initiatieven, zoals de Woondeals;
4. Een quickscan voorafgaand aan de fondsenaanvraag of een duidelijk weegmoment op basis van een eerste aanvraag om onzekerheden gedurende de aanvraag en onduidelijkheid over de uitkomst te verminderen;
5. Meer flexibiliteit bij de aanvragen voor omvorming winkels en bedrijventerreinen;
6. Een integrale aanpak van wonen en bereikbaarheid waarbij door een optimalisering van het (h)ov (inclusief stations) efficiƫnte woningbouw kwalificeert.

 

0  reacties

Cookie-instellingen