Brief aan de Tweede Kamer: Lokale voorzieningen zijn sleutel tot burgervertrouwen

670 keer bekeken 0 reacties

Met deze brief aan de Tweede Kamer vragen wij aandacht bij het Kamerdebat van 18 januari 2022 voor vier urgente thema’s die onze middelgrote gemeenten ernstig raken. Wij vragen Kamerleden om het gesprek met onze vertegenwoordigers aan te gaan over deze thema’s.


Bijlage 1: Resolutie M50 Wonen ALV VNG 

Het coalitieakkoord stelt dat de politieke partijen willen werken aan een overheid die ‘dichtbij’ is. We vinden het als M50 bewonderenswaardig dat betrokken partijen essentiële voorzieningen (zoals buurthuizen, zwembaden en bibliotheken) zoveel mogelijk willen behouden. Het coalitieakkoord leunt terecht op gemeenten, die vertrouwen genieten als politiek instituties en lokale dienstverlener in een tijd dat het geloof in vele instituties is gedaald.

Helaas geeft het nieuwe kabinet echter weinig blijk van vertrouwen, nog de broodnodige boter bij de vis. Gemeentelijke voorzieningen, investeringsmogelijkheden en ambtelijke capaciteit voor innovatie en ontwikkeling staan nu al zwaar onder druk door gebrekkige financiering en bezuiniging vanuit het Rijk; vooral in middelgrote gemeenten. I

In onze brief vragen wij aandacht voor de volgende 4 thema's:

  • Lokale voorzieningen zijn de sleutel tot burgervertrouwen;
  • Houd de jeugdzorg toegankelijk en betaalbaar voor onze inwoners;
  • Bouwen, bouwen, bouwen i.p.v. betalen, betalen, betalen;
  • Verbeter de democratische controle op de uitvoerende macht.

0  reacties

Cookie-instellingen