Webinar: Een stevig fundament in de aanpak tegen ondermijning

262 keer bekeken 0 reacties

Hoe begint u aan een structurele aanpak tegen ondermijning? En hoe krijgt u voldoende ondersteuning om écht een vuist te maken – vanuit de ambtelijke organisatie, uw partners en de wijk zelf? Tijdens deze online sessie zorgen toonaangevende experts en burgemeesters voor inzicht en discussie!

Op woensdag 16 februari van 16.00 tot 17.30 uur staat de eerste digitale M50-themasessie van het nieuwe jaar gepland, in de vorm van een interactieve webinar. Wij nodigen u van harte uit en raden u van harte aan om deel te nemen. De thema’s Ondermijning en Leefbaarheid in de wijk zijn immers actueler dan ooit en stelt burgemeesters zoals u vaak voor moeilijke keuzes.

Inhoudelijk programma: Ondermijning en Leefbaarheid

De uitdagingen op het vlak van leefbaarheid in steden en dorpen en de strijd tegen ondermijning gaan dwars door alle domeinen heen. De burgemeester staat er niet alleen voor, want het voltallige College is verantwoordelijk. Toch is de burgemeester bij uitstek degene die de verbinding én de verbanden kan en moet opzoeken en organiseren.

Vaak gaat het in de discussie over leefbaarheid nog te eenzijdig over repressie. Terwijl we al lang weten dat een geslaagde aanpak begint bij preventie en acties met zicht op de lange termijn. Binnen het sociaal domein, maar zeker ook binnen de andere gemeentelijke domeinen. Heeft u als burgemeester een goed zicht op alle actoren die een rol spelen in een geslaagde aanpak om de leefbaarheid te borgen? Erkennen de bestuurders en leidinggevenden in uw gemeente de uitdagingen en noodzakelijke samenwerkingen? Benut u samen het potentieel van uw bewoners en ondernemers voldoende?

 

Tijdens de online sessie zorgen enkele toonaangevende experts en ervaren burgemeesters voor inzicht en discussie over de belangrijkste vragen:

  1. Hoe begint u aan een structurele aanpak tegen ondermijning (zowel de sociale- als bestuurlijke weerbaarheid in uw gemeente)
  2. Hoe krijgt u voldoende ondersteuning om écht een vuist te maken – vanuit de ambtelijke organisatie, uw partners en de wijk zelf?


Programma op woensdag 16-2-2022 van 16.00 uur tot 17.30 uur

(inloggegevens worden u nog bezorgd na het aanmelden via agendaverzoek)

16:00 – 16.10 uur:

Welkomstwoord en inleiding door oud-burgemeester Tjerk Bruinsma

16:10 – 16.25 uur:

M50 burgemeester aan het woord – Frans Backhuijs, burgemeester Nieuwegein

16:30 – 16.40 uur:

De (grenzen aan de) rol van politie en de wijkagent – Marcel Zethoven, adviseur Leefbaarheid en Veiligheid bij adviesbureau KokxDeVoogd

16:40 – 17.00 uur:

Hoe analyseert u als burgemeester waar u vandaag staat op het gebied van sociale- en bestuurlijke weerbaarheid? – Rienk Hoff van OndersteBoven Advies zoomt in op de mogelijkheden van de Onveiligheid en Ondermijning Risico Analyse als startpunt voor een geïntegreerde aanpak in uw gemeente.

17:00 – 17.30 uur: Vragenrondje, conclusie en ruimte voor discussie met alle deelnemers

 

Aanmelden
Begin februari sturen wij u een definitieve uitnodiging met link naar de bijeenkomst. In verband met de organisatie ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk maandag 14 februari 2022.  via: middelgrotegemeenten@zeist.nl 
Tot ziens op woensdag 16 februari!

Cookie-instellingen