Webinar P31: Bestuur en samenspel in middelgrote gemeenten

542 keer bekeken 0 reacties

Alweer de derde M50/Platform31-webinar over de zoektocht naar een gedeeld handelingsperspectief bij middelgrote gemeenten. Dit keer over het Bestuur en samenspel in middelgrote gemeenten op maandag 20 juni 2022 van 15.00 uur tot 17.00 uur. Hoe trek je als overheid samen op met mensen in je gemeente?

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/bestuur-en-samenspel-in-middelgrote-gemeenten 

Aan de vooravond van de nieuwe collegeperiode zoomt Platform31, in samenwerking met de M50, in op het belang van bestuur en samenspel. Hoe trek je als overheid samen op met de mensen in je gemeente? Aan welke knoppen kan je draaien om het vertrouwen te vergroten? Wat houdt het principe ‘brede welvaart’ in en hoe maak je dat als middelgrote gemeente behapbaar? En hoe zorg je ervoor dat je als gemeente wendbaar genoeg bent om in te spelen op (onvoorziene) ontwikkelingen? Wilt u hierover leren en meepraten en bent u werkzaam bij een middelgrote gemeente of daar politiek actief? Meld u dan aan.

Tijdens het eerste uur worden de laatste kennis, trends en verwachtingen naar de toekomst gedeeld. Hierover gaan we plenair in gesprek. Daarna kunt u kiezen uit een van de drie deelsessies waarin we de verdieping zoeken. Centraal staat het leren van elkaar door kennis en ervaringen uit te wisselen. En te komen tot direct toepasbare handelingsperspectieven.

Deelsessies

U kunt kiezen uit de volgende deelsessies:

  1. Brede Welvaart behapbaar maken
    Brede Welvaart. Iedereen heeft het er over, maar wat houdt het nu eigenlijk precies in en hoe kan je er als middelgrote gemeente mee aan de slag? In deze deelsessie aandacht voor de knoppen waar je aan kan draaien om brede welvaart behapbaar te maken. En over de onderlinge verantwoordelijkheden in de regio. We wisselen ervaringen uit en bieden concrete handvatten.
  2. Op naar een responsieve overheid
    Op ons afkomende transities vragen op een wendbare overheid die kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Oftewel: een wendbare gemeente die initiatieven uit de samenleving signaleert en op een constructieve manier kan versterken. Bespreek en leer over manieren om interne responsiviteit in kaart te brengen en te bevorderen.
  3. Het versterken van goed bestuur en een integere overheid
    De ontwikkelingen in de samenleving vragen om nieuw leiderschap en veerkrachtig bestuur en instanties die in contact staan met inwoners. Daarvoor is een bezinning op het eigen functioneren van overheden en instanties van belang. Ga in gesprek over wat we verstaan onder goed bestuur en integriteit. En welke rol middelgrote gemeenten hebben in een veerkrachtige samenleving. Van theorie naar concrete handvatten.

Voor wie?

Dit webinar organiseren we specifiek voor mensen werkzaam of betrokken bij (middelgrote) gemeenten.

Hoe werkt het?

De bijeenkomst vindt plaats in Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U hoeft niets te installeren, de bijeenkomst is via uw browser te volgen. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Een paar dagen voor aanvang ontvangt u een mail met de link en verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Meld u hier aan. Wij zien u graag op maandag 20 juni!

Cookie-instellingen