M50 heeft een nieuwe voorzitter, een nieuw DB en 3 nieuwe pijlervoorzitters

677 keer bekeken 0 reacties

Vorige week vrijdag, tijdens de M50-ledenbijeenkomst aan de Noordkade in Veghel hebben de leden bij acclamatie ingestemd met het nieuwe M50-DB en de 3 pijlervoorzitters. Hiermee is het advies van de hiervoor in het leven geroepen sollicitatiecommissie overgenomen.

De commissie bestond uit:

  • Arco Hofland (voorzitter commissie)
  • Milène Junius (commissielid)
  • René Grotens (secretaris commissie)
  • Koos Janssen (onafhankelijk adviseur)

Een nieuwe voorzitter
Voorzitter Koos Janssen, betrokken bij ons netwerk sinds de oprichting in het jaar 2000 (toen nog PMG), heeft afscheid genomen. Zijn opvolger, voorzitter van M50 en voorzitter van het DB, is burgemeester Sjoerd Potters uit De Bilt.

Potters was de afgelopen jaren lid van het dagelijks bestuur en was binnen M50 verantwoordelijk voor de public affairs. Potters: “Het voorzitterschap is een mooie post, maar ook een post die aandacht vraagt. Het brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.”

Het nieuwe DB en pijlervoorzitters
Het dagelijks bestuur van M50 bestaat nu uit de volgende bestuurders:

 

Naam

Gemeente

Functie

Partij

Rol

1

Sjoerd Potters

De Bilt

Burgemeester

VVD

Voorzitter

2

Vacature

 

 

 

Vice-voorzitter

3

Eva Boswinkel

Zutphen

Wethouder

Groen Links

Lid

4

Jan Goijaarts

Meierijstad

Wethouder

CDA

Lid

5

Gilbert Isabella

Houten

Burgemeester

PvdA

Lid

 

Dit zijn de pijlervoorzitters:

 

Naam

Gemeente

Functie

Partij

Rol

1

Arno Janssen

Papendrecht

Wethouder

PAB

Pijlervoorzitter Ruimte

 

 

 

 

 

 

2

Laura Hoogstraten

Zeist

Wethouder

GroenLinks

Pijlervoorzitter Sociaal

 

 

 

 

 

 

3

Philip van Veller

Leidschendam-Voorburg

Wethouder

VVD

Pijlervoorzitter Financiën

 

Wij wensen de bestuurders heel veel succes met hun nieuwe rol als DB-lid of als pijlervoorzitter in ons netwerk!

Bestuurders die graag op de bovenstaande thema’s actief zijn, kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan één van de pijlers. Vanuit deze pijlers worden activiteiten georganiseerd, wordt aangehaakt bij projecten (van de VNG, departementen en Platform31) en worden successen en ervaringen gedeeld. Ook voeden de pijlers de M50 public affaires op inhoud.

Lijkt je dit leuk, meld je dan snel voor één van deze pijlers via middelgrotegemeenten@zeist.nl

0  reacties

Cookie-instellingen