Op deze plek informeren wij u over interessante activiteiten van Platform31

11981 keer bekeken 0 reacties

De samenwerking tussen het PMG en Platform31 richt zich in 2018 onder meer op het thema transformatie van winkelgebieden.

Transformatie van winkelgebieden

Het niet benutten van kansen leidt tot (verdere) verschraling van winkelgebieden, verslechtering van de leefbaarheid en ruimtelijk-economische kwaliteit en in sommige gevallen tot verpaupering. Deze schade komt uiteindelijk voor rekening van zowel publieke als private partijen, die het vastgoed vaak in eigendom hebben.

In het kader van de Retail Agenda 2018-2019 zijn afspraken gemaakt over de aanpak van overtollige en onvoldoende aantrekkelijke winkel vierkante meters in veel Nederlandse steden. Platform31 is trekker van het aanjaagteam Lokale Transformatie. In 10 regio’s trekt het Aanjaagteam op met diverse binnensteden waar een transformatie gaande is om nieuwe inzichten en instrumentarium te ontwikkelen. Het doel van het Aanjaagteam is om de transformatie met lokale projectteams te versnellen (welke belemmeringen doen zich voor?), verbreden (zijn alle belanghebbenden aangehaakt?) en/of verdiepen (welke vraagstukken spelen er nog meer, bijvoorbeeld klimaatadaptatie)?

Heb je een vraagstuk rondom de transformatie van een winkelgebied, laat het ons weten en sluit aan als proeftuin. Neem contact op met Carolien Vermaas, senior projectleider Platform 31 via carolien.vermaas@platform31.nl

 

 

 

0  reacties

Cookie-instellingen