Brief aan adviescommissie VNG: "Mensgericht aan de slag met hoge instroom statushouders"

11118 keer bekeken 0 reacties

Op 22 juni vond in Veenendaal een bijeenkomst plaats met als thema ‘verhoogde instroom asielzoekers en huisvesting statushouders’. Verhoogde asielinstroom vraagt veel van (lokale) overheden, asielzoekers en de ontvangende samenleving.

De paneldiscussies tijdens de goed bezochte bijeenkomst hebben geleid tot de opstelling van een brief met ideeën voor de verdere uitwerking van het bestuursakkoord en het uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom.

Deze brief is verzonden aan de VNG, adviescommissie Asiel en Integratie met afschriften aan het Ministerie van BZK en het COA.

Leest u hier de verzonden brief.

 

 

Cookie-instellingen