Ondermijnende criminaliteit en moeilijk meekomen van LVB's; gesprekspunten met VenJ

1923 keer bekeken 0 reacties

Op 9 november spraken 5 burgemeesters met o.a. Marieke Hendriks, Hoofd afdeling Integrale Veiligheid binnen de Directie Veiligheid en Bestuur V&J over de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de plannen voor 2017 rond licht verstandelijk beperkgen (LVB's).

Ondermijning drukt het effect uit dat georganiseerde criminaliteit heeft op de samenleving. Het is vaak lange tijd onzichtbaar en daarmee een sluipend gevaar. Momenteel wordt onder professionals in het veld opgehaald wat over het thema op de agenda moet komen voor de komende jaren. Doel is te komen tot een gemeenschappelijke "toekomstagenda aanpak ondermijning" die van onderop en in samenspraak met de partners van de integrale aanpak tot stand komt.
Aan de aanwezigen wordt gevraagd, vanuit PMG maatwerk, hoe zij aankijken tegen de problematiek en wat wordt verwacht van het Ministerie.

Het tweede besproken thema betreft Licht Verstandelijk Beperkten (LVB's). Voor personen met een Licht Verstandelijke Beperking is het steeds moeilijker om mee te komen in de samenleving. Dat blijkt ook uit de oververtegenwoordiging van mensen met LVB in de strafrechtketen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat in 2017 aan de slag met de knelpunten die professionals in de weg staan om de personen met LVB binnen de justitiele keten "de juiste aanpak" te geven.
Vanwege het multidisciplinaire karakter van de problematiek zoekt het ministerie de samenwerking met collega ministeries, ketenpartners en gemeenten. Het PMG wordt gevraagd mee te denken over het vraagstuk.

In het verslag kunt u terugvinden wat de conclusies zijn naar aanleiding van de ontstane discussies.

0  reacties

Cookie-instellingen