Meet Up in Etten-Leur en Rijssen: Samen Kansen Pakken in 2017!

1819 keer bekeken 0 reacties

Op 16 februari jl. organiseerde het PMG, samen met partner Platform31, in Etten-Leur en Rijssen Meet-Up bijeenkomsten met als thema "Samen kansen pakken in 2017". Het doel van de bijeenkomst was het ophalen van vraagstukken en thema's

om op deze manier input te genereren voor de PMG-kennisagenda en werkprogramma 2017 en verder.

Uitgangspunt daarbij is de positie van middelgrote gemeenten. Waarin zijn wij specifiek middelgroot? Waar willen we op inzetten en een eigen kleur geven? Wat zijn onze sterke punten en waarin kunnen wij ons de komende periode profileren? Wat hebben we daar voor nodig?

Aanwezig waren de gemeenten: Bergen op Zoom, Coevorden, De Ronde Venen, Etten-Leur, Gorinchem, Harderwijk, Lochem, Nieuwegein, Oss, Roermond, Roosendaal, Rijssen-Holten, Soest, Veenendaal, Veldhoven, Waalwijk en Zeist

Aan de hand van vier thema’s werd het gesprek met de aanwezigen aangegaan. Per thema zijn in beknopte vorm de belangrijkste uitdagingen samengevat:

  • Economie en arbeidsmarkt

Middelgrote gemeenten spelen een belangrijke rol in het versterken van de lokale én regionale economie. Het is echter zoeken naar de rol die de gemeente kan spelen als schakel tussen het bedrijfsleven, (maatschappelijke) organisaties en onderwijsinstellingen en hoe zij op dit punt kunnen samenwerken met andere overheden.

  • Regionale samenwerking en lokale democratie

Er is een spanningsveld tussen het versterken van regionale samenwerking en het verliezen van lokale zeggenschap. Daarnaast ligt er de uitdaging om snel te kunnen schakelen tussen schaalniveaus: welke vraagstuk pak je op welk schaalniveau op?

  • Sociale veerkracht en relatie burger/overheid

Om de relatie tussen overheid en burger te verbeteren is er een professionaliseringsslag nodig. De meeste burgers zien de gemeente als één partij en maken geen onderscheid tussen het ambtelijke apparaat, de gemeenteraad en college van B&W.

  • Energietransitie en fysieke leefomgeving

De nieuwe omgevingswet wordt als het instrument gezien om het gesprek aan te gaan over de (her)inrichting van de fysieke leefomgeving. Dit gesprek moet niet alleen binnen de muren van het gemeentehuis gevoerd worden maar vragen om betrokkenheid van verschillende partijen (woningcorporaties, maatschappelijke organisatie, zorginstellingen, etc.) en om regionale afstemming.

Klik hier voor het hele verslag en voor een overzicht van alle thema’s, opgaven en vragen die tijdens de beide Meet-Up bijeenkomsten door de verschillende middelgrote gemeenten zijn ingebracht. Op basis van deze input wordt invulling gegeven aan de kennisagenda en het werkprogramma van het PMG. In het werkprogramma zullen verschillende projectvoorstellen worden opgenomen waar middelgrote gemeenten concreet mee aan te slag kunnen. De kennisagenda wordt met de leden gedeeld tijdens de kennis- en netwerkbijeenkomst op 21 april a.s.

0  reacties

Cookie-instellingen