Bijeenkomst PMG Pijler Financiën, 12 april in Doorn

9071 keer bekeken 0 reacties

Op 12 april organiseerde de Pijler Financiën een bijeenkomst waarbij diverse onderwerpen werden besproken.

Op de agenda stonden de volgende punten 

1) Opening en mededelingen

2) Verslag van de bijeenkomst van 5 oktober 2016

3) Verruiming gemeentelijk belastinggebied
    De heer R. Verkuilen van de VNG verzorgt een presentatie over de verruiming van het gemeentelijk 
    belastinggebied.

4) Korte pauze

5) Rapport “Eerst de politiek, dan de techniek, spelregels voor toekomstig bestendige verhoudingen” van
    de Raad voor de financiële verhoudingen

   De heer mr. Gerber van Nijendaal, plv. secretaris van de Raad voor de financiële verhoudingen zal een
   presentatie geven over dit rapport. Het is vooral ook de bedoeling om met elkaar over de uitkomsten van dit
   rapport in discussie te gaan. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen aan de heer Van
   Nijendaal.

6) Risicodeling tussen gemeenten binnen het sociaal domein
    De heer E. Westerhof van de gemeente Zeist geeft een toelichting over dit onderwerp. Het is vooral ook de
    bedoeling om onderling ervaringen uit te wisselen over dit onderwerp.

7) Wat verder ter tafel komt
   Inbreng eventuele verdere zaken die voor de pijler c.q. het PMG van belang zijn.

8) Mogelijke onderwerpen volgende bijeenkomst
    - de gevolgen van de beperking van de financiële middelen voor middelgrote gemeenten
    - keuzes in bezuinigingen
    - risicodeling: kansen en valkuilen
    - subsidieverstrekking
    - crowdfunding
    - participatief begroten (werken met burgerbegrotingen)
    - Methode Duisenberg: Hoe kan de raad de begroting en de verantwoording beter controleren?

9) Bijeenkomsten 2017
    Voorstel: woensdag 11 oktober 2017

10) Rondvraag en sluiting

De vergaderstukken en verslagen vindt u tevens terug op via deze link op onze site.

Klik hier voor het filmpje, behorende bij de presentatie van de heer Nijendaal.

 

0  reacties

Cookie-instellingen