Geannuleerd: Bijeenkomst voor leden Pijler Financiën

7582 keer bekeken 0 reacties

Op 11 oktober 2017 organiseert de Pijler Financiën in Doorn haar reguliere bijeenkomst met een aanvullend programma waaraan de NBA ( de heer K. Vos) en de VNG ( mevrouw K. Austmann) een bijdrage zullen leveren.

Agenda bijeenk. pijler Financiën PMG d.d. 11 oktober 2017 van 14.00 uur tot 16.30 uur  Locatie raadzaal van het cultuurhuis Pléiade,
Kerkplein 2, 3941 HV te Doorn

1.  Opening en mededelingen

2.  Verslag van de bijeenkomst van 12 april 2017   (bijgevoegd)

3.  Ontwikkelingen accountantscontrole (actuele situatie/toekomst)

     De heer K. Vos van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) laat zijn licht  
     schijnen over diverse ontwikkelingen op het terrein van de accountantscontrole bij gemeenten. Hij zal ingaan
     op zowel de actuele situatie (ervaringen controle 2016, afhaken accountantskantoren voor controle bij
     gemeenten, grote stroom van aan te leveren documenten voor controle) als de toekomstige ontwikkelingen
     aanbevelingen commissie Depla).

Korte pauze

4. Formatiespel VNG
    Onder leiding van mevrouw K. Austmann van de VNG spelen we een formatiespel. De VNG hecht grote waarde
    aan het hebben van inzicht welke wensen leven onder de Nederlandse gemeenten ten aanzien van een aantal
    maatschappelijke opgaven de komende jaren.

5. Begroting 2018
    Onderlinge uitwisseling van ervaringen bij de opstelling van de begroting 2018

6. Wat verder ter tafel komt
 
  Inbreng eventuele verdere zaken die voor de pijler c.q. het PMG van belang zijn.

7. Mogelijke onderwerpen volgende bijeenkomst
    -
methode Duisenberg: Hoe kan de raad de begroting en de verantwoording beter controleren?
    - Crowdfunding
    - de invoering van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de gemeentefinanciën
    - verruiming eigen belastinggebied
    - participatief begroten (werken met burgerbegrotingen)

8.  Bijeenkomsten 2018
      Voorstel:  woensdag 11 oktober 2017
      In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 wordt vooralsnog geen voorjaarsbijeenkomst
      gepland.

9.  Rondvraag en sluiting

 

Met vriendelijke groet,

De voorzitter van de pijler Financiën PMG
Jan van Groos

Cookie-instellingen