EXPERTMEETINGS Het toekomstperspectief van middelgrote gemeenten

2294 keer bekeken 0 reacties

Op 27 (Coevorden) en 29 november (Woerden) organiseerde Platform31 expertsessies met als titel ‘toekomstperspectief middelgrote gemeenten’. Experts presenteerden een aantal strategische variabelen, die relevant zijn voor het vormgeven van een strategische koers voor de eigen gemeenten.

Uitgangspunt is dat elke gemeente zijn/haar eigen kenmerken heeft en onderdeel is van een ‘daily urban system’, die kleur geven aan de specifieke lokale uitdagingen. De uitwisseling en verdieping leverden de deelnemers inspiratie en nieuwe inzichten op.

 

Middelgrote gemeenten zijn belangrijke schakels in het stedelijk netwerk van Nederland, zowel economisch als sociaal-maatschappelijk. Tegelijkertijd staan veel middelgrote gemeenten voor grote uitdagingen, die vragen om een nieuw handelingsperspectief waarin regionaal denken en slim strategisch kiezen centraal staan.

 

De expertmeeting was een verdieping op de kennisbijeenkomst . Met de aanwezige gemeenten werd ingezoomd op de eigen lokale situatie. De gemeenten werden gescoord op een aantal relevante variabelen. Vanuit dat inzicht kon antwoord gegeven worden op de vragen: wat is mijn lokale uitgangspositie, welke prioriteiten gelden voor mijn gemeente in de richtinggevende opgaven en hoe positioneer ik mij in de regio?

 

In het gesprek kwamen onderwerpen aan bod als dilemma’s en ervaringen op het gebied van:

  • Regionale positionering (en regionale samenwerking) 
  • Economische ontwikkelingen, grote toename ZZP-ers, samenwerking in de grensregio’s
  • Mismatch op de arbeidsmarkt, verwachtte tekorten op de arbeidsmarkt (afname beroepsbevolking)
  • Leegstand, vitale centra
  • Behoefte aan flexibiliteit op de woningmarkt (toename eenpersoonshuishoudens)
  • Gebrekkige prioritering van de energietransitie bij bewoners
  • Samenspel met inwoners, burgerparticipatie, vernieuwing van de democratie

 

 

0  reacties

Cookie-instellingen