Trends in de informatiesamenleving: een handelingsperspectief voor bestuurders!

3176 keer bekeken 0 reacties

Op vrijdag 9 maart waren 13 gemeenten te gast bij de gemeente Doetinchem. Roxane Daniels, adviseur Trendwatching informatiesamenleving bij de VNG gaf een toelichting op trends en ontwikkelingen in de informatiesamenleving en wat dit betekent voor middelgrote gemeenten.

Zij verkende, samen met de aanwezigen, een handelingsperspectief voor bestuurders. Ze roept op succesvoorbeelden breed met elkaar te delen, elkaar op dit thema op te zoeken en te participeren in het VNG kennisnetwerk ‘smart cities’. Ook wijst zij op de door gemeente Eindhoven opgestelde ‘spelregels voor de digitale stad’: een set uitgangspunten voor gemeenten om de digitale infrastructuur in de openbare ruimte vorm te geven. De wens is dat alle gemeenten deze spelregels gaan gebruiken (zie voor meer info:  https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/smart-cities/nieuws/spelregels-voor-de-digitale-stad-doet-uw-gemeente-mee ).

Haar boodschap: maak onderscheid tussen de digitale infrastructuur (ICT) en de informatiesamenleving (normen, samenleven). Beiden zijn niet los van elkaar te zien. Zorg dat beide onderwerpen regelmatig bestuurlijk geagendeerd worden, gericht op kaderstelling, ethische dilemma’s en pioneren/leren van elkaar.
 

Ook Frans Backhuijs (vice-voorzitter VNG Commissie D&I) benadrukt dat de ontwikkelingen in de informatiesamenleving niet meer uitsluitend iets zijn waar alleen ICT mensen zich mee bezig moeten houden. Veel diensten zijn niet meer te leveren zonder gebruik te maken van de technologie. ICT zou daarom standaard op de bestuurderstafel moeten worden geagendeerd. Niet in de technologische termen, maar in de impact op de samenleving en welke spelregels we met elkaar nodig hebben. Hoe we data willen benutten.

Hij gaat in op de ontwikkeling van ‘Samen Organiseren’: een nieuwe manier om als gemeenten onderling samen te werken en de uitvoeringskracht te vergroten. Bijvoorbeeld op het gebeid van inkoop (aanbesteding telefonie) maar ook in de ontwikkeling van onze digitale dienstverlening. Nieuw is dat binnen Samen Organiseren standaarden ook verplicht gesteld kunnen worden voor alle gemeenten. Omdat sommige oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken alleen werken als we het allemaal op dezelfde manier doen.  https://vng.nl/vereniging/samen-organiseren.

Over het onderwerp wordt vervolgens door de aanwezigen uitgebreid gesproken, waarbij diverse punten van aandacht en waardevolle tips worden benoemd.

O.a. het verslag van de bijeenkomst vindt u terug op onze site onder het kopje Documenten.

 

Cookie-instellingen