PMG tegen overlegresultaat WMO/PV

09-01-2014 2464 keer bekeken 0 reacties

Op 16 december heeft het PMG kennis genomen van het overlegresultaat m.b.t. over de WMO/PV. Het PMG is ontevreden met het resultaat en heeft haar leden geadviseerd hierme niet in te stemmen. In onderstaande brief is het PMG-standpunt verwoord. Tevens is aangegeven hoe de PMG-leden gestemd hebben.

Standpunt PMG-leden t.a.v. overlegresultaat:
De overgrote meerderheid heeft in lijn met het PMG-advies tegen het bereikte overlegresultaat gestemd. 

Tegen:               26 leden
Voor:                   4 leden
Niet gestemd:       4 leden

PMG-standpunt overlegresultaat (verwoord in brief aan VNG)

Hoogeveen, 17 december 2013

Geachte heer Beks,

Op 16 december heeft u het PMG verzocht te reageren op het overlegresultaat dat de VNG heeft geboekt over de WMO/PV.

De resolutie WMO die op 29 november op het VNG congres is aangenomen bevat drie overwegingen om opnieuw met het Rijk in onderhandeling te gaan. Het PMG is positief over de resultaten die geboekt zijn met betrekking tot de onuitvoerbaarheid van de knip in de PV en de borging van samenwerking met verzekeraars en inzet wijkverpleegkundigen in sociale wijkteams. Wij zijn echter ontevreden over het resultaat op het terrein van de financiën en wijzen het overlegresultaat daarom af.

De verkleining van het te decentraliseren pakket met € 2,5 miljard slaat flinke bressen in de mogelijkheden voor gemeenten om te komen tot slimme combinaties en efficiency verbeteringen waarmee besparingen kunnen worden opgevangen. De 200 miljoen in 2015 om het financiële risico te reduceren en een zorgvuldige overgang van cliënten naar de WMO mogelijk te maken gecombineerd met de 200 miljoen structureel vanaf 2016 voor vernieuwing geeft onvoldoende financiële basis om de decentralisatie tot een succes te maken.

Enthousiast zijn wij over de aandacht voor innovatie en het starten van een programma voor onderzoek, innovatie en kennisdeling om de sociale wijkteams mogelijk te maken. Als PMG hebben wij ideeën over de vormgeving van dit programma. Graag gaan wij hierover met de VNG in gesprek.

Tot slot wil ik onze zorg uitspreken over de haalbaarheid van de invoeringsdatum van 1 januari 2015 in relatie tot het wettelijk traject dat doorlopen moet worden. Wij vragen u in het overleg met de staatssecretaris aandacht  te besteden aan de manier waarop invoering op deze datum haalbaar blijft.

Met vriendelijke groet,

Ton Bargeman
Voorzitter Pijler Samenleving PMG

 

 

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen