Samen leren over jeugdhulp

21-10-2014 1159 keer bekeken 0 reacties

Afgelopen vrijdag spraken voorzitter Koos Janssen en Gert Vos (voorzitter van de Pijler Samenleving) met vertegenwoordigers van het transitiebureau over centrale vraagstukken in de transitie van de jeugdzorg. Focus van het gesprek was het verkennen en benoemen van gedeelde aandachtspunten. En om op

Besproken zijn onder andere de overdracht van cliëntgegevens, PGB, de praktijktoepassing van het woonplaatsbeginsel en het vraagstuk van budgetverdeling. Naar aanleiding van dit gesprek vragen wij gemeenten die de stresstest jeugdzorg gaan doen om contact op te nemen met onze ambtelijke contactpersoon Luuk Beckers (l.beckers@zeist.nl). Door leerervaringen over de stresstest te delen kunnen we samen zorgen voor een versnelde kwaliteitsontwikkeling.

De stresstest wordt vormgegeven als een real life simulatie waarin cliëntcasussen centraal staan. De keuzes die de gemeente al heeft gemaakt bij de inrichting van het nieuwe jeugdstelsel vormen de basis van de simulatie.

Daarnaast attenderen we u met dit bericht op de ondersteunende dienstverlening van het transitiebureau. Het transitiebureau kan u concreet ondersteunen bij uw vragen over de transitie en daarna. Meer informatie kunt u vinden op: http://www.voordejeugd.nl/ondersteuning/ondersteuning/transitiebureau

Na 1 januari wordt bekeken welke vervolgstappen PMG en transitiebureau gezamenlijk kunnen zetten.

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen