Ledenbijeenkomst 10 april Pijnacker-Nootdorp

20-03-2015 3829 keer bekeken 0 reacties

Op 10 april vond in Pijnacker Nootdorp een ontmoeting plaats tussen bestuurders uit 11 gemeenten en Marnix Norder, voorzitter van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen.

 

 

Langer zelfstandig wonen
Het Aanjaagteam is door het Kabinet ingestelde. Door de trend waarbij mensen langer zelfstandig wonen hebben gemeenten in essentie te maken met drie vraagstukken:

  • Functieverandering en transformatie van ‘oude’ verzorgingshuizen
  • Informatievoorziening langer zelfstandig wonende burger
  • Voldoende geschikte woningen en nieuwe woonvormen

Een nadere duiding van deze drie vraagstukken vindt u in de bijlage van de brief “Opgave langer zelfstandig wonen voor gemeenten” (zie "stukken"). Het was een zeer informatieve bijeenkomst voor zowel het Aanjaagteam als voor de aanwezigen. Een verslag van de bijeenkomst is aan het overzicht van stukken toegevoegd.

‘Speurtocht’ jongerenparticipatie in het verkeer
Wat is er nu leuker dan dat je een project voor school doet, waar in de praktijk ook écht iets mee gedaan wordt? Op deze manier werkt de gemeente Barneveld met het project Speurtocht. Op verzoek van de gemeente brengen leerlingen in beeld waar veiligheidsknelpunten zitten. Bij dit agendapunt stond de vraag centraal wat we kunnen leren van de ervaringen die in Barneveld zijn opgedaan met deze vorm van co-creatie.

De kracht van het interactieve traject ‘vervanging gemeentelijke bomen’
De gemeente Zeist staat voor de opgave om 35.000 gemeentelijke bomen, die aan het einde van hun levensduur komen, te vervangen. Dit vraagt om een grote investering. Het beschikbare budget hiervoor is lang niet toereikend. De oplossing voor deze stevige opgave vindt Zeist in de samenleving! Wethouder Varkevisser vertelde welke rol de inwoners van Zeist hebben gespeeld bij het vinden van een oplossing.

Stukken

 

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen