Samenwerken

Ronde Tafelbijeenkomsten
Het PMG organiseert samen met het Ministerie van BZK en adviesbureau Promundo ronde tafelgesprekken waarbij managementteams van twee gemeenten met elkaar in gesprek gaan over diverse aspecten rond het thema samenwerken. De eerste bijeenkomsten met de gemeenten Oss, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist hebben inmiddels plaatsgevonden. Lees in bijgevoegde verslagen wat volgens de managers van deze gemeenten cruciaal is om tot een succesvolle samenwerking te komen. Wil uw managementteam leren van samenwerking in een andere gemeente? Neem dan contact op met het PMG. Zie ook het interview met de VNG.

Alles over intergemeentelijke samenwerking
Het PMG participeert als consortiumpartner in het platform intergemeentelijke samenwerking. Op de site van het platform vindt u alles over intergemeentelijke samenwerking. Zo vindt u een paar honderd voorbeelden van samenwerking tussen gemeenten. Klik hier voor de site van het platform intergemeentelijke samenwerking. Ook op de site www.vng.nl/samenwerken zijn veel voorbeelden van gemeentelijke samenwerking te vinden.

Middelgrote gemeente cruciaal bij intergemeentelijke samenwerking
In opdracht van het ministerie van BZK is onderzoek gedaan naar centrumconstructies. Hieruit blijkt dat middelgrote gemeenten een cruciale schakelfunctie vervullen tussen 'groot' en 'klein'. Dominantie van de centrumgemeente kan de samenwerking schaden. Middelgrote gemeenten hebben meer dan kleine gemeenten mogelijkheden voor differentiatie en eigen ambities. Hierdoor kunnen zij als ‘spreekbuis’ fungeren voor de kleinere gemeenten en zorgen voor evenwicht tussen 'groot' en 'klein'. U kunt het onderzoek onder aan deze pagina downloaden.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen