In gesprek met onderzoeksbureau AEF en de VNG over de Herijking van het Gemeentefonds

2983 keer bekeken 0 reacties

Aansluitend aan de ledenbijeenkomst op 20 september in Etten-Leur organiseerde de pijler Financiën een interessante sessie over de herijking van het gemeentefonds met Aukje Hilderink en Meike van Luijt van onderzoeksbureau AEF en ook Ton Jacobs van de VNG.

Gemeenten krijgen het grootste deel van hun budget van de rijksoverheid, via het gemeentefonds. Deze middelen worden verdeeld via verdeelmodellen die gebaseerd zijn op de objectieve kenmerken van gemeenten. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de verdeelmodellen in het sociale domein. Daarbij speelde een rol dat deze waren gebaseerd op gegevens van vóór de decentralisatie in 2015 en de nodige onzekerheden bevatten. Daarnaast is het sociaal domein nog volop in beweging en zijn de huidige verdeelmodellen te complex; te veel maatstaven, onnavolgbaar, etc. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daarom in overleg met gemeenten besloten om het hele gemeentefonds te herijken. Voor het gehele sociale domein (met een omvang van circa 16 miljard) voert AEF deze herijking uit. De herziening van het algemene gedeelte van het gemeentefonds wordt uitgevoerd door Cebeon.  AEF en Cebeon hanteren dezelfde aanpak voor deze operatie, maar wel met ieder zijn eigen aandachtspunten.

Dit project loopt van maart 2019 tot begin 2020; zodat eventuele aanpassingen kunnen worden gecommuniceerd in de meicirculaire van 2020.

Vindt het verslag van de bijeenkomst  en het visuele overzicht bij de documenten op deze site.

Cookie-instellingen