Bijeenkomst groot onderhoud gemeentefonds in Tiel

2114 keer bekeken 0 reacties

Op 21 november organiseert de pijler Financiën voor alle middelgrote gemeenten een bijeenkomst met het Ministerie van BZK over het groot onderhoud aan het gemeentefonds. Tijdens deze bijeenkomst kunt u u laten informeren over de plannen. Ook kunt u tips en suggesties kenbaar maken.

 

Uitnodiging aan wethouders en ambtenaren Financiën

Zoals u waarschijnlijk weet, vindt er momenteel groot onderhoud plaats op het gemeentefonds. In de meicirculaire van 2013 is het onderhoud reeds aangekondigd en toegelicht welk resultaat het Rijk met het onderhoud wil bewerkstelligen. Dit thema is tevens voor de zomer tijdens de regiodagen van het Ministerie van BZK behandeld. Op 17 oktober 2013 heeft er op het Ministerie van BZK een informerende bijeenkomst plaatsgevonden waarbij wij als Platform Middelgrote Gemeenten (PMG) met een vertegenwoordiging aanwezig mochten zijn. Wij willen u graag in de gelegenheid stellen om ook vroegtijdig kennis te nemen van de huidige plannen. Dit door middel van een presentatie vanuit de projectleiding van BZK aan onze (potentiële) leden waarbij een toelichting wordt gegeven op de aanleiding, de uitgangspunten, de beoogde resultaten en het proces van dit project. Ook zal de relatie met de voorgenomen herijking uit 2011 en de werking van het fonds op hoofdlijnen toegelicht worden.

Op de bijeenkomst van  17 oktober  bleek daarnaast ruimte aanwezig te zijn om tips en suggesties in te brengen richting de toekomst van het gemeentefonds. Hier liggen ook mooie kansen voor u.

Wij vinden het belangrijk om alle middelgrote gemeenten  de gelegenheid te geven de bijeenkomst bij te wonen. Bij wijze van uitzondering kunnen daarom ook niet-leden de bijeenkomst bezoeken. De bijeenkomst vindt plaats op 21 november van 9.45 uur tot 11.30 uur (met aansluitend een lunch) en wordt gehouden in de raadszaal van de gemeente Tiel (Achterweg 2).  Het aantal deelnemers is gemaximeerd op twee per gemeente. Gezien de aard van de bijeenkomst is deze zowel geschikt voor bestuurlijke- als ambtelijke vertegenwoordigers.

Graag vernemen wij van u of u geïnteresseerd bent en daarmee aanwezig wilt zijn bij deze presentatie. Wij verzoeken u dit per mail vóór 14 november door te geven aan middelgrotegemeenten@zeist.nl  onder vermelding van uw contactgegevens (gemeente, naam, functie en e-mail adres). Wij hopen u op de 21e te mogen treffen! Mocht u nog nadere info wensen dan kunt u via de mail contact opnemen met  h.bosch@barneveld.nl.

Cookie-instellingen