Naar aanleiding van bijeenkomst gemeentefonds & Ivp 15 april

8948 keer bekeken 0 reacties

Op 15 april 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van onze pijler Financiën. De deelname aan deze bijeenkomst stond open voor alle portefeuillehouders financiën van de PMG gemeenten en hun medewerkers. De bijeenkomst werd bijgewoond door ca. 30 personen.

Het was de eerste keer alle leden voor de bijeenkomst van de pijler financiën waren uitgenodigd. Gelet op de respons is het voornemen deze formule ook te hanteren voor de volgende bijeenkomsten. Met name de presentaties geven vaak aanleiding om daarover met elkaar van gedachte te wisselen en de inhoudelijke kennis te verbreden en met elkaar te delen. Eén van de doelstellingen van het Platform.

Tijdens de bijeenkomst van 15 april werden de volgende presentaties gehouden:

Verdieping in  de gemeentefondsuitkering” door Dirk Jans van “Frontin PAUW” (Product Algemene uitkering op het Web).

Invoering van de Vennootschapsbelasting (Ivp)” door Marthijn van de Wetering (controller van het Samenwerkingsverband De WoldenHoogeveen) en Astrid Gesterkamp (gemeente Emmen).

De volgende bijeenkomsten van de pijler financiën zijn gepland op woensdag 9 september 2015 en woensdag 2 december 2015 in Doorn.

0  reacties

Cookie-instellingen