Winkelgebied van de toekomst

734 keer bekeken 0 reacties

Om gemeente en andere partijen te faciliteren is de website www.winkelgebiedvandetoekomst.nl opgezet. Op deze website wordt kennis gedeeld die u kan helpen winkelgebieden sterk te houden.

Om de informatie op deze website goed aan te laten sluiten op de vraag van gemeenten wil de Winkeltop inventariseren aan welke informatie gemeenten behoefte hebben. In dat kader is aan veel leden van het PMG een vragenlijst gestuurd. Het PMG ondersteunt het initiatief van de Winkeltop en beveelt u van harte aan om deel te nemen aan dit onderzoek.

In de Winkeltop zijn de volgende organisaties verenigd: VNG, IPO, G32-Stedennetwerk, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Detailhandel Nederland, NEPROM, NVM, IVBN en Vastgoedbelang.

0  reacties

Cookie-instellingen