Bestuurdersbijeenkomst stelselherziening omgevingsrecht/omgevingswet

4576 keer bekeken 0 reacties

Op verzoek van het Ministerie van I&M wil de Pijler Economie & Fysieke Leefomgeving de bestuurdersbijeenkomst Stelselherziening omgevingsrecht/Omgevingswet bij u onder de aandacht brengen.

De minister wil met u en andere bestuurlijke partners stilstaan bij wat we al bereikt hebben en welke uitdagingen en mijlpalen voor ons liggen in 2015. Hoe werken we nu al, handelend in de geest van de Omgevingswet, met elkaar en hoe breiden we dit de komende jaren verder uit?

De bijeenkomst vindt plaats op 3 februari 2015 vanaf 16.00 uur. Op de bijeenkomst zal o.a. de minister van IenM aanwezig zijn. Ook VNG en Ipo zijn uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats in de The Harbour Club Scheveningen (evenementenlocatie Next Door). De uitnodiging vindt u hier.

Aanmelden
Als bestuurder van een middelgrote gemeente kunt u zich rechtstreeks aanmelden via het aanmeldformulier. Als u zich aanmeldt, wil ik u vragen dit door te geven aan Jan van Roessel, coördinator van de Pijler Economie & Fysieke Leefomgeving via het emailadres: jvanroessel@waalwijk.nl. U wordt verzocht vóór 23 januari te reageren.

0  reacties

Cookie-instellingen