Gesprek met Tweede Kamerleden

3354 keer bekeken 0 reacties

Op 16 mei zijn enkele bestuurders van middelgrote gemeenten in gesprek gegaan met Tweede Kamerleden. De bijeenkomst vond plaats in Nieuwspoort. Onderwerp van gesprek waren de ontwikkelingen in het lokale bestuur en de betekenis die middelgrote gemeenten hierin kunnen hebben.

Decentralisaties in sociale domein
Bij kamerleden was er belangstelling voor de positie van middelgrote gemeenten en de manier waarop deze gemeenten vorm geven aan de decentralisaties in het sociale domein. Vanuit het PMG is aan de hand van enkele voorbeelden aangegeven hoe de decentralisaties worden aangepakt.

Middelgrote gemeenten hebben het juiste "DNA" om de nieuwe taken in het sociale domein uit te voeren. Door de schaal waarop deze gemeenten zijn georganiseerd, staan ze dichtbij inwoners en zijn zij een verbindende partij in samenwerkingsverbanden. Middelgrote gemeenten beschikken over goede bestuurders en kwalitief sterke ambtelijke organisaties. Zij zijn georganiseerd op een schaal waarbij verkokering en hoge coördinatiekosten niet optreden. Hierdoor werken ze effectief, effeciënt en innovatief. Om de gewenste innovatie in het sociale domein daadwerkelijk te kunnen realiseren vraagt het PMG:

  • inhoud als uitgangspunt te nemen; zorg te dragen voor voldoende macrobudget en budget voor individuele gemeenten;
  • budgetten te ontschotten en maximale beleidsvrijheid voor gemeenten te realiseren;
  • aandacht te hebben voor de risico’s (financieel en inhoudelijk);
  • aandacht te hebben voor de beleidscontinuïteit en goede informatievoorziening aan gemeenten.

Bestuurlijke organisatie lokaal bestuur
Het PMG is van mening dat de inhoud van de opgaven waarvoor het lokale bestuur staat het uitgangspunt moet zijn voor de gedachtenvorming over de organisatie van het lokale bestuur in Nederland. Middelgrote gemeenten hebben kwaliteiten die samenhangen met onze omvang: we staan dichtbij de burger, kunnen flexibel opereren, we leggen makkelijk verbindingen met andere gemeenten en inwoners en we doen ons werk tegen lage kosten. Bij de uitvoering van de taken bepalen zij per taak op welke schaal wij de taak het best kunnen organiseren. Dit kan zijn op het niveau van de wijk, de gemeente of (boven)regionaal in de vorm van een samenwerkingsverband. Door de diversiteit van taken en lokale gemeenschappen bestaat er volgens het PMG geen uniforme optimale schaal voor gemeenten.

Van links naar rechts: Floris van Zonneveld (PVV), Pieter Litjens (VVD), Ton Bargeman (wethouder, Hoogeveen), Nol Kleijngeld (burgemeester Waalwijk), Koos Janssen (burgemeester Zeist), Kees de Bruin (burgemeester Papendrecht), Madeleine van Toorenburg (CDA).

 

0  reacties

Cookie-instellingen