Jeugdzorg

De stelselherziening van de jeugdzorg is een belangrijk onderwerp dat de komende jaren veel aandacht vraagt. Naar aanleiding van de casuskamer van 24 maart heeft het PMG een aantal standpunten ingenomen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteered:

  • Kind en gezin centraal;
  • Stuur en vertrouw op eigen kracht;
  • Eenvoudig stelsel;
  • De gemeente weet het beter.

Kind en gezin centraal
Met het kind en gezin centraal bedoelen we dat de wijze van ondersteuning, hulpverlening, organisatie én financiering van de jeugdzorg erop gericht moet zijn om jeugdigen optimale voorwaarden te bieden waarin het zo gezond mogelijk kan opgroeien en zich ontwikkelen. Dit betekent dat op alle onderdelen in de stelselherziening het kind en gezin centraal wordt geplaatst.

Stuur en vertrouw op eigen kracht
Stuur en vertrouw op eigen kracht is gericht op jeugdigen, ouders, opvoeders, sociaal netwerk en professionals. Geef professionals de ruimte om de eigen kracht van kind en gezin in het sociale netwerk te stimuleren. En zorg ervoor dat daar waar de opvoeding wel overgenomen moet worden dit zorgvuldig met voldoende deskundigheid en kwaliteit plaatsvindt.

Eenvoudig stelsel
Maak het stelsel eenvoudig. Voor de jeugdige en gezin en voor de professionals. Doorverwijzen moet weer uitzondering worden. 

De gemeente weet het beter
Met het laatste uitgangspunt ‘de gemeente weet het beter’ willen we natuurlijk niet zeggen dat de gemeente álles beter weet, maar dat met betrekking tot de jeugdige de gemeente als meest nabije overheid goed weet wat er onder jeugdigen en hun ouders en opvoeders speelt en wat er in hun directe omgeving speelt. Als er samengewerkt moet worden zoeken gemeenten elkaar op. Uit de tot nog toe ondernomen initiatieven in het land blijkt ook dat gemeenten de samenwerking met elkaar zoeken.

Een uitwerking van de standpunten van het PMG vindt u in onderstaand document "Stelselherziening Jeugdzorg, standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten".

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen